Suomen sähkökatkotilanne yhdestä osoitteesta

Energiateollisuus on ottanut käyttöön karttapalvelun, josta Suomen sähkökatkot saadaan näkyviin yhdestä osoitteesta. Sähkökatkokartta löytyy osoitteestawww.sähkökatkokartta.fi. Suomen sähköverkkoyhtiöt tarjoavat verkkosivuillaan reaaliaikaista tietoa sähkönjakelun tilasta. Pääsääntöisesti yhtiöiden sähkökatkokartoilla näkyvät keskijänniteverkossa olevat sähkökatkot. Osa yhtiöistä näyttää lisäksi tiedossa olevat pienjänniteverkon sähkökatkot. Energiateollisuuden uusi palvelu kerää sähkökatkotiedot jäsenyhtiöiden verkkosivuilta ja koostaa niistä koko maan kattavan yhteenvedon. Sähkökatkokartta.fi -palvelussa näkyvät… Read more »

Johtokatujen huoltoraivausta

Porvoon Sähköverkko raivaa pienjänniteverkkojen johtokatuja. Raivausta tehdään seuraavilla alueilla: Veckjärvi-Karhukorpi-Sannainen-Ylike-Virvik-Piirlahti-Epoo-Grännäs. Raivausurakan suorittaa Exsane Oy ja sen arvioidaan kestävän syksyn 2013 loppuun. Raivattu puusto jää maanomistajille Toivomme maanomistajien suhtautuvan myönteisesti tähän sähköturvallisuusmääräysten vaatimaan toimenpiteeseen, jonka tarkoituksena on taata asiakkaillemme turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu. Lisätietoja antaa käyttöpäällikkö Mikael Hämäläinen, puh. 050 433 9030.

Ukonilma 11.6.2013

Alueellamme aamuyöllä riehunut ukonilman aiheutti sähkönjakelun keskeytyksiä seuraavilla alueilla: Emäsalo, Kabböle, Sondarö, Hästö ja Våtskär. Ensimmäisen vikahälytyksen saimme klo 4:10 Emäsalosta. Emäsalossa vika saatiin korjattua klo 7:26. Sondarön, Hästön ja Våtskärin vika saatiin korjattua klo 7:50. Kaiken kaikkiaan keskeytykset koski noin 1000 asiakasta. Noin kahdessakymmenessä minuutissa vika saatiin rajattua, jonka jälkeen keskeytyksen piirissä oli noin… Read more »

Keskeytys sähkönjakelussa 21.5.2013

Vika Porvoon Energian Harabackan voimalaitoksen sähköasemalla aiheutti keskeytyksen sähkönjakelussa seuraavilla alueilla: Harabacka, Kuninkaanportti, Hornhattula ja osa ylä-Näsiä. Vika alkoi klo 10.55 ja sähköt saatiin palautettua asiakkaille klo 11.35.

Ukkonen aiheutti sähkönjakelun keskeytyksiä alueellamme

Lauantai (18.5) iltana alueemme yli liikkunut voimakas ukkosrintama aiheutti sähkökatkoksen n. 2500 asiakkaalle eri puolilla aluettamme. Pisimmät sähkönjakelun keskeytykset olivati Tjusterbyssä, Treksilässä ja Emäsalossa. Näille alueille sähköt saatiin palautettua kahden jälkeen aamuyöstä.

Katuvalot pois käytöstä, Näsin alueella

Uudistamme parhaillaan katuvaloverkostoamme Mauno Eerikinpojankadulla. Tämän vuoksi katuvalot ovat pois käytöstä Mauno Eerikinpojankadulla, Raatimiehenkadulla, Maistraatinkadulla ja Pormestarinkadulla ajalla 6.-19.5.2013. Pahoittelemme tästä mahdollisesti johtuvaa häiriötä!

Johtokatuja raivataan

Porvoon Sähköverkko raivaa johtokatujen alakasvustoa. Raivausta tehdään seuraavilla alueilla: Sillvik-Mustijoki-Brasas-Nyby-Kulloo-Svartbäck, Emäsalo, Kaupunkihaka ja Veckjärvi. Raivausurakan suorittaa Exsane Oy ja sen arvioidaan kestävän syksyn 2013 loppuun asti. Raivattu puusto jää maanomistajille Toivomme maanomistajien suhtautuvan myönteisesti tähän sähköturvallisuusmääräysten vaatimaan toimenpiteeseen, jonka tarkoituksena on taata asiakkaillemme turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu. Lisätietoja antaa käyttöpäällikkö Mikael Hämäläinen, puh. 050 433 9030.

Etäluenta on luotettavaa ja turvallista

Porvoon Energialla on kokemuksia etäluettavista sähkömittareista jo kymmenen vuoden ajalta. Sinä aikana yhtiö on tutkinut ja kokeillut erimerkkisiä mittareita ja erilaisia tietojensiirtojärjestelmiä varmistuakseen etäluennan toimivuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Ensimmäiset etäluettavat mittarit asennettiin 2000-luvun alussa. Viime vuonna, kun siirtyminen kokonaan etäluentaan perustuvaan sähkönkulutuksen mittaukseen kerros-, rivi-, pari- ja omakotitaloissa Porvoon Energian verkkoalueella, mittareita oli käytössä jo… Read more »

Uudet kotisivumme ovat nyt avattu

Sivujemme ulkoasua on uudistettu nykyaikaisemmaksi ja graafisen ilmeemme mukaiseksi. Samalla sisältöä on karsittu tavoitteena selkeys ja ajankohtaisuus. Pyrimme niiden kautta palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Toivomme uusien sivujen palvelevan entistä paremmin ja herättävän käyttäjissä positiivisia ajatuksia!