Näytä kaikki Tiedotteet Artikkelit

Arkisto

Tiedotteet

Porvoon Energia vuokraa asiakkailleen tuulivoimaosuuksia ensimmäisenä yhtiönä Suomessa

Porvoon Energian sähköasiakkailla on nyt mahdollisuus ryhtyä tuottamaan omaa tuulivoimaa ilman minkäänlaisia laiteinvestointeja. Yhtiö vuokraa sähköasiakkailleen osuuksia Mäkelänkankaan tuulipuistosta. Menetelmä on tuttu aurinkovoimapuolelta, jossa asiakkaat voivat varata itselleen yhtiön omistamasta voimalasta niin sanottuja nimikkopaneeleja, joiden tuotto hyvitetään sähkölaskussa.

Päivitämme asiakastietojamme

Toukokuussa 2018 voimaan astuva uusi tietosuojalaki asettaa energiayhtiöille uusia asiakastietovaatimuksia. Uusi asetus edellyttää, että yhtiöillä on oltava riittävät ja ajankohtaiset tunnistustiedot kaikista asiakkaistaan.

Ilmaistapahtuma Hiilineutraali Suomi 2050 Taidetehtaalla

Suomen päästövähennyspolku täytyy rakentaa yhdessä. Näin vahvistamme maamme asemaa puhtaiden ratkaisujen osaajana maailmalla ja saamme liiketoimintaa, investointeja ja uusia työpaikkoja maahamme. Kunnat, yritykset, valtio, kansalaiset, tutkimuslaitokset: tehdään yhdessä töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Osoitetaan konkreettisin teoin, että tavoite on saavutettavissa.

Parannustyöt Rihkamatorin ympäristössä alkavat

Kunnallistekniset parannustyöt Rihkamatorin ympäristössä alkavat ensi viikolla. Porvoon vesi uusii alueen kaivoja ja vesiputkia, Porvoon Energia uusii vanhat kaukolämpöputket ja Porvoon kaupunki parantaa alueen maisemointi- ja liikenneratkaisuja. Samalla Porvoon Sähköverkko suorittaa verkonrakennustöitä.