Rakentajalle / liittyjälle

 • Ota yhteys Porvoon Energiaan jo suunnitteluvaiheessa
  Varmistat sähkön ja mahdollisen kaukolämmön tai maakaasun oikea-aikaisen saannin ja mitä liittyminen maksaa. Saat tietää, onko rakennuksesi kytkettävissä kaukolämpöön tai maakaasuun. Autamme kaikissa sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuliittymää koskevissa asioissa.
 • Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi
  Vaikuttaa asumismukavuuteen ja kustannuksiin nyt ja tulevaisuudessa.
 • Teetä sähkö- ja LVI-suunnitelma
  Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
 • Tee sähkön liittymissopimus
  Sopimus liittymän toimituksesta.
 • Tee sähkösopimukset
  Sopimus sähkön toimituksesta.
 • Rakennusaikainen sähkö
  Rakennusaikaisen sähkön saat joko lopullisesta mittauskeskuksesta tai tilapäisestä työmaakeskuksesta.
 • Tee kaukolämpö- tai maakaasusopimus, jos nämä ovat saatavissa
  Lämpösopimus kaukolämpö- ta i maakaasuverkkoon liittymisestä ja lämmön toimittamisesta tehdään, kun rakennuslupa on myönnetty ja rakentamisaikataulu on tiedossa.
 • Pyydä urakkatarjoukset ja valitse sähköurakoitsija
  Sähköurakointi on luvanvaraista työtä. Varmista, että sähköurakoitsijalla on oikeus tehdä kyseinen työ.
 • Pyydä urakkatarjoukset ja valitse kaukolämpö- tai maakaasuurakoitsija
  Kaukolämpö- ja maakaasuurakointi on luvanvaraista työtä. Varmista Porvoon Energiasta, että urakoitsijalla on oikeus tehdä kyseinen työ.
 • Varmista ettei kaivualueella ole maanalaisia johtoja
 • Muista maadoituselektrodi
 • Vaadi käyttöönottotarkastus ja käytönopastus
  Käytä sähkö- ja kaukolämpölaitteita turvallisesti ja oikein.
 • Arkistoi käyttöohjeet, pöytäkirjat ja piirustukset huolella
  Tarvitaan huolto- ja korjaustöissä