Etäluettavat sähkömittarit

Sähkömittarin lukeminen

Porvoon Energian asiakkaiden sähkömittarit on vaihdettu etäluettaviksi. Näin ollen perinteinen mittareiden luenta jää historiaan ja lukemat siirtyvät tietojärjestelmään automaattisesti. Etäluennan myötä myös laskutus perustuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön.

Lähes kaikki sähkömittarit Suomessa ovat nyt etäluettavia. Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaan sähkönmittauksen tulee Suomessa perustua sähkömittareiden etäluentaan ja tuntikohtaiseen energiamittaukseen.

Etäluettava sähkömittari mahdollistaa sähkömittarin luennan ja sen toimintojen ohjaamisen etäyhteyden avulla. Etäluennan avulla saat enemmän tietoa omasta sähkönkäytöstäsi. Myös me saamme paljon uutta tietoa, jota voimme hyödyntää palvelujemme kehittämisessä. Pystymme näin palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin.

Etäluettavan sähkömittarin hyödyt

Uudet sähkömittarit tuovat mukanaan mm. seuraavia hyötyjä:

  • Täsmälliset, kulutukseen perustuvat sähkölaskut. Arviolaskut jäävät nyt historiaan.
  • Lisätietoa energiankäytöstä. Asiakas voi jatkossa seurata energian kulutustaan jopa tuntitasolla.
  • Enää asiakkaan ei tarvitse ilmoittaa mittarilukemia, koska mittarin luku tapahtuu automaattisesti.
  • Esim. myrskyjen jälkeisten vikatilanteiden hallinta helpottuu.
  • Uudenlaisia tuotteita ja raportointipalveluita.

Muutokset sähkölaskussa

Asiakkaille joilla ei aikaisemmin ole ollut etäluettavaa sähkömittaria, sähkömittarin vaihto muuttaa laskutusrytmiä. Asennuksen jälkeen sähkölasku muuttuu todelliseen kulutukseen perustuvaksi. Todelliseen kulutukseen perustuva laskutus korvaa arviolaskut ja kerran vuodessa lähetetyn tasauslaskun.

Laskutusvälinne on jatkossa seuraavanlainen:

  • Mikäli sähkökulutuksenne on yli 9 000 kWh vuodessa, saatte laskun joka kuukausi.
  • Mikäli sähkönkulutuksenne on 2 000 kWh – 9 000 kWh vuodessa, saatte laskun joka toinen kuukausi.
  • Mikäli sähkönkulutuksenne on alle 2 000 kWh vuodessa, saatte laskun joka kolmas kuukausi.

Älä sulje mökin sähköä pääkytkimestä!

Jos lähdet mökiltä tai loma-asunnolta pidemmäksi aikaa, katkaise virta vain etäluettavasta sähkömittarista, ei pääkytkimestä. Tällöin sähkönkäyttö on katkaistu, mutta mittari on käytössä ja kertoo meille että sähköä ei käytetä tässä käyttöpaikassa.

Asiakkaan etuna on se, että hänen ei tarvitse vastaanottaa arviolaskuja. Mikäli asiakas katkaisee sähkön pääkytkimestä, on Porvoon Energia pakotettu laskuttamaan kuukausittaisten arvioiden mukaan, sillä yhtiö ei silloin enää saa yhteyttä mittariin. Kun pysytymme lukemaan mittaria säännöllisesti saamme sieltä samalla tarkeää tietoa verkon mahdollisista vikatilanteista ja pystymme korjaamaan ne nopeammin.

Mittarin vaikutus yösähköön ja sähkölaitteiden ohjaukseen

Jos sinulla on yösähköä käyttäviä laitteita, kuten lämminvesivaraaja tai varaavan lattialämmitys, niiden automaattiset kytkentäajat ovat porrastettu. Yösähkö ohjauu päälle klo 23:00 mennessä, eli laite siirtyy yösähkölle klo 22:00-23:00 välisenä aikana. Näin pystymme välttämään tilanne, jolloin kaikki sähkölaitteet kytkeytyvät yhtäaikaisesti päälle ja aiheuttavat tarpeettoman kuormituksen sähköverkkoon.  ”Releen napsahdus” ei tämän vuoksi tarkoita yösähköajan alkamista.

Kulutustietojen yksityisyys

Keräämme mittareilta saatavat energiankulutustiedot tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tallennamme kulutustiedot sisäisiin järjestelmiimme, joihin ei ole pääsyä kuin sellaisilla työntekijöillämme ja yhteistyökumppaneillamme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

Porvoon Sähköverkon energianseurantapalvelussa sinut tunnistetaan ja sinun on mahdollista tarkastella kulutustietojasi vain sellaisten käyttöpaikkojen osalta, joihin sinulla on tai on ollut sähkösopimus. Käyttöpaikan aikaisempia kulutustietoja, jotka ovat oman sähkösopimuskautesi ulkopuolella  sinun ei ole mahdollista tarkastella. Kulutustiedot siirretään automaattisesti salattuna mittarilta aina järjestelmiimme asti.

Voit tarkastella omia energiankulutustietoja sähkölaskustasi tai Energiani -palvelusta, johon edellisen vuorokauden kulutuksesi siirtyy aina takautuvasti. Energiani -palvelustamme.