Sopimustuotteet kotitalouksille

Kaikki myymämme sähkö on 100 % uusiutuvaa ja alkuperätakuin varmennettua.

Tee sähkösopimus tästä

Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset

Suosittelemme toistaiseksi voimassa olevia sopimuksiamme, koska Porvoon Energian tuotantoresurssit takaavat sopimushintojen kilpailukyvyn ja vakauden. Irtisanomisaika on 2 viikkoa. Paikallisen sähköverkon haltija vastaa sähkön toimituksesta.

 

PBE ORIGINAL

PBE ORIGINAL on ylivoimaisesti myydyin sähkötuotteemme. Suurin osa sopimuksen sähköstä tuotetaan omissa voimaloissamme, ja sen takia hinta on vakaa. vain pieni osa sähköstä tulee sähköpörssistä. Valitse PBE Original, kun haluat vaivattoman ja helpon sähkösopimuksen.

PBE EKO

PBE EKO EKOenergia on Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioima sähkötuote. Tuotamme EKOenergiaa paikallisesta metsähakkeesta biovoimalaitoksessamme Tolkkisissa.

Määräaikaiset kiinteähintaiset sopimukset

Kiinteähintaiset sopimukset solmitaan vuodeksi tai kahdeksi. Sähkön hinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan, jolloin asiakkaan talouden suunnittelu ja ennakointi on helppoa. Sopimuksen hintaan vaikuttaa sähköpörssin hintataso sopimuksen solmimishetkellä. Sopimus on vaivaton. Otamme asiakkaaseen yhteyttä ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimus myös päättyy automaattisesti muuton yhteydessä. Paikallisen sähköverkon haltija vastaa sähkön toimituksesta.

 

PBE FIX

PBE FIX on vuoden tai kahden määräaikainen kiinteähintainen sopimus 100% uusiutuvasta energiasta.

PBE EKO

PBE EKO on vuoden tai kahden määräaikainen kiinteähintainen sopimus Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimasta EKOenergiasta.

PBE WIND

PBE WIND on vuoden tai kahden määräaikainen kiinteähintainen sopimus 100 % uusiutuvasta tuulivoimasta, jonka tuotamme Mäkelänkankaalla Haminassa sekä Puhurin tuulipuistossa Pohjanmaalla.

Pörssisidonnaiset sähkösopimukset

Pörssisidonnaiset sähkösopimuksemme ovat voimassa toistaiseksi. Sopimushinta seuraa Pohjoismaiden sähkömarkkinahintoja. Kyseistä sähköä hankimme sähköpörssistä. Sopimuksen irtisanomisaika on 2 viikkoa. PBE SPOT- ja PBE Q –sähkösopimukset sisältävät sähköenergian. Paikallisen sähköverkon haltija vastaa sähkön toimituksesta.

PBE SPOT

PBE SPOT on jatkuva sopimus, jonka hinnoittelu perustuu markkinahintaan. PBE SPOT koostuu markkinahinnasta, joka on sama kuin NordPool-sähköpörssin tuntihinta sekä perusmaksusta että välitysmaksusta.

PBE Q

PBE Q on sähkömarkkinatuote, jonka käyttömaksu on aina ajan tasalla. Hinta muuttuu kvartaaleittain. Ilmoitamme uuden hinnan kuukautta ennen uuden hintakauden alkua. Hinta pysyy muuttumattomana kolmen kuukauden mittaisen hintakauden ajan. Käyttömaksu määräytyy NordPool-sähköpörssin noteerausten perusteella. PBE Q tuotteen hinta muodostuu kokonaisuudessaan perusmaksusta, toimitusmaksusta sekä käyttömaksusta. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Kaikki sopimuksemme saa joko yleis- tai aikasähkönä

YLEISSÄHKÖ

Yleissähkö sopii kotitalouksille, joilla ei ole sähkölämmitystä. Yleissähkön hinta on sama koko vuorokauden ajan. Yleissähkö on hyvä vaihtoehto kun sähkönkäyttö on pientä ja pääosa käytöstä tapahtuu päiväsaikaan.

(Suosittelemme, jos kulutus on < 12 000 kWh/vuosi.)

AIKASÄHKÖ

Aikasähkö on suunniteltu erityisesti sähkölämmittäjille. Hinta on alhaisempi yöllä kuin päivällä. Aikasähkö on kilpailukykyinen vaihtoehto jos sähkönkäytöstä merkittävä osa ajoittuu yöajalle. Yöhinta on voimassa 8 tuntia vuorokaudessa, klo 22 – 6 välisenä aikana.

(Suosittelemme jos kulutus on >12 000 kWh/vuosi.)