Sopimusehdot

Sähkömarkkinalaki määrittää sähköverkonhaltijoille ja sähkön vähittäismyyjille liittämisvelvollisuuden (9 §), siirtovelvollisuuden (10 §) ja toimitusvelvollisuuden (21 §). Näiden velvoitteiden täyttäminen perustuu sähkönkäyttäjän ja sähköyhtiöiden välillä tehtyihin sopimuksiin.

Käytännön seikoista liittymisestä voi selvittää lisää omasta sähköverkkoyhtiöstä. Yleensä yritysten noudattamat sopimusehdot perustuvat Energiateollisuus ry:n suosituksiin yleisten sopimusten ehdoiksi.  

Porvoon Energia -yhtiöt ottaa käyttöönsä toimialaa koskevat uudet sähköntoimitus-, sähkönmyynti-, verkkopalvelu-, liittymis- ja tuotannon liittymisehdot. Uudet ehdot astuvat voimaan 1.1.2015 eikä niiden voimaantulo edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä, sillä ne eivät aiheuta muutoksia sopimusten voimassaoloon tai irtisanomiseen.

PBE Toimitusehdot.pdf

SÄHKÖ

Sähkömyyntiehdot SME.pdf

Sähkön toimitusehdot STE.pdf

VERKKO

Verkkopalveluehdot TVPE.pdf

Liittymisehdot LE.pdf

TUOTANTO

Tuotannon verkkopalveluehdot TVP.pdf

Tuotannon liittymisehdot TLE.pdf