Vihreä energiamme

Mitä on vihreä energia?

Vihreällä energialla tarkoitetaan yleensä vähän tai ei lainkaan saastuttavilla, uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä tai lämpöä. Kaikki vihreä energia ei kuitenkaan automaattisesti ole yhtä vihreää. Vihreydessä on sävyjä, riippuen siitä missä mittakaavassa kestävyyskriteerejä on otettu huomioon energian tuottamisessa.

Vihreät energiamuodot

Vihreisiin energiamuotoihin luetaan yleensä tuuli-, aurinko-, vesi- ja biovoima, maa- ja kaukolämpö sekä joskus myös jätteiden poltto. Me Porvoon Energiassa hyödynnämme omassa tuotannossamme kaikkia näitä, lukuun ottamatta jätteiden polttoa. Maalämmön mahdollisuuksien tutkiminen on 2020-luvun tuotannon kehityksemme agendalla. Kaukolämpömme on yksi koko Suomen vihreimmistä.

Lisätietoa aurinkoenergiasta Mikrotuotanto

Vihreän energian edut

Porvoon Energian vihreän energian edut ovat monet – ympäristöystävällisyydestä lähtien. Vihreä energiamme ei ole tuontitavaraa, vaan se on tuotettu Suomessa omissa voimalaitoksissamme. Se työllistää isoja määriä ihmisiä sekä suoraan että välillisesti ja vaikuttaa merkittävästi maamme energiantuotannon omavaraisuuteen. Kaikki nämä ovat kriteerejä, jotka otetaan huomioon energian vihreyden arvioinnissa.

Lue lisää ympäristöasioista

EKOenergia

Tuotamme ja myymme Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa. Merkintä on ainoa sähkömarkkinoista riippumaton vihreän sähkön valvontajärjestelmä Suomessa. Merkinnän saavat ainoastaan ne sähkötuotteet, jotka läpäisevät kaikista tiukimmat kansainväliset kestävyyskriteerit.

Lue lisää tästä

Varaa tuuli- ja aurinkosähköä!

Vuokraamme ensimmäisenä energiayhtiönä Suomessa asiakkaillemme tuulivoimaosuuksia. Meiltä saat varattua myös nimikkoaurinkopaneeleja.

Voit varata oman tuulivoimaosuuden tai nimikkoaurinkopaneelin kiinteällä 3,90€ kuukausimaksulla.

Lue lisää