Porvoon Sähköverkko uusii Tjusterbyn sähköaseman Loviisassa

Porvoon Sähköverkko Oy tekee mittavan investoinnin Tjusterbyn sähköasemalle. Yhteensä noin miljoonan euron arvoinen projekti toteutetaan kesä-syyskuun aikana ja pääurakoitsijana toimii Infratek Oy.

Töiden aikana vanha sähköasema puretaan, jolloin sähköaseman jakelualue korvataan sähkönsyötöillä muilta lähellä olevilta sähköasemilta. Korvauskytkentöjen aikana voi tulla tilanteita joissa mahdolliset keskeytykset voivat kestää tavanomaista pidempään.

Antti Vilkuna Suomen Voiman toimitusjohtajaksi

Suomen Voima Oy:n hallitus on nimittänyt DI Antti Vilkunan yhtiön toimitusjohtajaksi. Vilkuna aloittaa tehtävässään 1.8.2017.

– Teimme perusteellisen rekrytointiprosessin. Yhtiö on vielä kehitysvaiheessa, ja Vilkuna tuo meille vahvan johtajakokemuksensa ja erinomaisen toimialaosaamisensa. Olemme erittäin tyytyväisiä, sanoo Suomen Voima Oy:n hallituksen puheenjohtaja Patrick Wackström.

Asiakastietojemme päivitys jatkuu

Toukokuussa 2018 voimaan astuva uusi tietosuojalaki asettaa energiayhtiöille uusia asiakastietovaatimuksia. Uusi asetus edellyttää, että yhtiöillä on oltava riittävät ja ajankohtaiset tunnistustiedot kaikista asiakkaistaan.

Porvoon Energia vuokraa asiakkailleen tuulivoimaosuuksia ensimmäisenä yhtiönä Suomessa

Porvoon Energian sähköasiakkailla on nyt mahdollisuus ryhtyä tuottamaan omaa tuulivoimaa ilman minkäänlaisia laiteinvestointeja. Yhtiö vuokraa sähköasiakkailleen osuuksia Mäkelänkankaan tuulipuistosta. Menetelmä on tuttu aurinkovoimapuolelta, jossa asiakkaat voivat varata itselleen yhtiön omistamasta voimalasta niin sanottuja nimikkopaneeleja, joiden tuotto hyvitetään sähkölaskussa.

Päivitämme asiakastietojamme

Toukokuussa 2018 voimaan astuva uusi tietosuojalaki asettaa energiayhtiöille uusia asiakastietovaatimuksia. Uusi asetus edellyttää, että yhtiöillä on oltava riittävät ja ajankohtaiset tunnistustiedot kaikista asiakkaistaan.

Ilmaistapahtuma Hiilineutraali Suomi 2050 Taidetehtaalla

Suomen päästövähennyspolku täytyy rakentaa yhdessä. Näin vahvistamme maamme asemaa puhtaiden ratkaisujen osaajana maailmalla ja saamme liiketoimintaa, investointeja ja uusia työpaikkoja maahamme. Kunnat, yritykset, valtio, kansalaiset, tutkimuslaitokset: tehdään yhdessä töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Osoitetaan konkreettisin teoin, että tavoite on saavutettavissa.