Sähköt palautettu kaikille asiakkaille

Lauantaisen Kiira-myrskyn aiheuttamat sähköviat Porvoon Sähköverkon alueella on korjattu. Enimmillään noin 6000 asiakasta oli ilman sähköä. Viimeiset viat korjattiin tänään. Sähköttä jääneillä asiakkailla on oikeus korvaukseen, joka maksetaan automaattisesti.

Vakiokorvaukset

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada ns. vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia.

Sähkökatkos Porvoon keskustassa ohi

Sähkökatkos Porvoon keskusta-alueella maanantaina 17.7. johtui ulkopuolisen urakoitsijan vahingossa katkaisemasta kaapelista Hattulassa. Enimmillään noin 6000 taloutta oli ilman sähköä. Sähköt saatiin palautettua kaikille noin tunnin sisällä.