Avainluvut

Toimintavuosi 2015

Liikevaihto, miljoonaa € 55,0
Liikevaihdon kasvu, %  4,0
Investoinnit, miljoonaa € 14,8
Investoinnit, % liikevaihdosta 27,0
Liikevoitto, miljoonaa € 3,0
Käyttökate, % 21,3
Oman pääoman tuotto, % 5,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,4
Omavaraisuusaste, % 27,8
Maksuvalmius (quick ratio) 0,8
Sähkönmyynti, GWh 414
Lämmönmyynti, GWh 291
Sähköasiakkaita, kpl 34 646
Lämpöasiakkaita, kpl 2040
Henkilöstö (vuoden lopussa) 98