Rakentajalle

Rakennusvaiheen aloittaminen

Rakennushankkeen alkuvaiheessa on rakennuttajan syytä ottaa yhteyttä Porvoon Sähköverkkoon. Yhteydenoton tarkoituksena on selvittää asiakkaan tarpeet, kuten aikataulu, tehontarve, liittymän sijainti, liittymiskohta ja liittymän hinta. Kun kirjallinen sopimus on tehty, liittymän rakentaminen aloitetaan. Jos talo on tulossa alueelle, jossa Porvoon Energia tarjoaa kaukolämpöä, rakennuttajan kannattaa tiedustella kaukolämmön saatavuudesta ja hinnoista kaukolämmön asiakaspalvelussa.

Jo talon suunnitteluvaiheessa on syytä tehdä päätös talon lämmitystavasta. Pientaloalueilla, joilla ei ole kaukolämpöä, sähkölämmitys on yleisin vaihtoehto. Sähkölämmitys on taloudellinen ja helppohoitoinen, lisäksi se tarjoaa monia mahdollisuuksia yhdistellä muita lämmitysmuotoja.

Kaukolämpö on hinnaltaan vakaa ja edullinen sekä ympäristöystävällinen ratkaisu.

Lisätietoa sähkölämmityksestä osoitteessa www.lamminkoti.fi ja kaukolämmöstä, kaukolämpösivuillamme.

Kun päätös lämmitystavasta on tehty, sähkösuunnitelma voidaan tilata sähkösuunnittelijalta tai sähköurakoitsijalta. Sähkösuunnitelmasta ilmenee tehontarve, jota tarvitaan liittymis-sopimusta tehtäessä.

Sähkösuunnitteluun, urakointiin tai eri lämmitystapoihin liittyviin kysymyksiin vastaa tekninen asiakaspalvelumme.

Rakennusaikainen sähkö

Jo rakentamisen alkuvaiheessa voidaan ennalta sovittuun paikkaan liittää joko lopullinen mittauskeskus tai tilapäinen työmaakeskus. Keskukset voidaan asentaa samanaikaisesti muiden verkkotöiden yhteydessä.  Porvoon Sähköverkko Oy:n asentaa sekä lopullisia, että tilapäisiä työmaakeskuksia.

Periaatepiirustus rakennusaikaisesta mittauskeskuksesta

Mittauskeskuksen sijainti

Mittauskeskus tulee sijoittaa paikkaan, johon Porvoon Sähköverkko Oy:n henkilökunnalla tai urakoitsijalla on pääsy. Mikäli mittausyksikkö sijaitsee teknisessä tilassa, tulee kulku tekniseen tilaan järjestää siten, ettei sieltä ole pääsyä muihin tiloihin.

Liittymisjohto

Liittymisjohdolla tarkoitetaan ilma- tai maakaapelia sovitusta toimitusrajasta asiakkaan pääkeskukseen (mittarikeskukseen). Liittymisjohto ja sen asennus eivät sisälly liittymismaksuun. Liittymisjohto on normaalisti lähellä rajaa sijaitsevan jakokaapin tai pylvään ja pääkeskuksen välinen johto-osuus. Asiakas vastaa liittymisjohdon asentamisesta ja kunnossapidosta kaava-alueella tontin rajalle ja haja-asutusalueella liittymispisteeseen asti. Alla on linkkejä erilaisiin liittymistilanteisiin.

Ennen kaivutyöhön ryhtymistä on rakentajan varmistettava, ettei kaivualueella ole maanalaisia johtoja. Porvoon Sähköverkko Oy:n johtojen sijaintineuvonta antaa lisätietoja kaapelien sijainnista. www.kaivulupa.fiNeuvonta on ilmainen.

Suosittelemme tontin sisäpuolella kaapelin asentamista suojaputkeen, joka peitetään hienolla hiekalla. Maakaapelit tulee asentaa vähintään 0,7 metrin syvyyteen, tai muuten suojata mekaanisesti. Merkkinauha tulee asentaa 0,2‑0,4 metrin syvyyteen.
HUOM! Rakennusaikaisen sähkön tilapäinen liittymä tulee suojata vastaavalla tavalla.

Kaapeli on suojattava ennen kuin kaapeliin kytketään jännite!!!

Muista myös kunnolliset kuluttajamaadoitukset välttyäksesi ylijännitteiltä ukkosella ja vikatilanteissa.

Periaatepiirustus liittymisvaihtoehdoista maakaapeliverkkoon.pdf

Periaatepiirustus liittymisvaihtoehdoista ilmajohtoverkkoon.pdf

Periaatepiirustus kaapelinkiinnityksesta pylvaaseen.pdf

Periaatepiirustus liittymisjohdon mekaanisesta suojauksesta kalliolla ja rannoilla.pdf

Periaatepiirustus kaapeliojasta ja rakennusaikaisesta mittauskeskuksesta.pdf

Periaatepiirrustus liittyman kuluttajamaadoituksesta.pdf

Tarkastus ja käytönopastus

Sähköasennusten ja niihin liitettyjen sähkölaitteiden haltija on vastuussa siitä, että sähkölaitteistoa käytetään turvallisesti ja että se säilyy turvallisena koko käyttöikänsä.

Sähköurakoitsija suorittaa aina käyttöönottotarkastuksen ennen kuin asennus tai sen osa otetaan käyttöön. Kahden asunnon rakennuksille ja sitä pienimmille asennuksille sähköturvallisuuslain mukaan sähköasennusten osalta ei tarvita muita tarkastuksia, kuin sähköurakoitsijan tekemä käyttöönottotarkastus.

Hyvään sähköurakkaan sisältyy aina sähkölaitteiden käytön neuvonta ja opastus sekä sähkölaitteiden käyttöohjeiden luovuttaminen asiakkaalle.

Säilytä huolellisesti saamasi asennus ja käyttöohjeet, sähköpiirustukset sekä tarkastuspöytäkirjat.

Sähkölaitteiston haltija tai rakentaja voi käyttöönottotarkastuksen lisäksi halutessaan teettää varmennustarkastuksen puolueettomalla tarkastajalla.

Isommille asennuksille pitää aina tehdä varmennustarkastus. Sähköurakoitsijan on huolehdittava varmennustarkastuksen tilaamisesta.

Tämän lisäksi on tavanomaisille liike-, toimisto- ja teollisuusrakennuksille, suurille maatalouden tuotantorakennuksille sekä näitä vaativammille sähkölaitteistoille tehtävä määräaikaistarkastus. Määräaikaistarkastuksen tilaaminen on sähkölaitteiston haltijan tehtävä.

Sähkölaitteistot on jaettu säädöksissä kolmeen eri luokkaan, joiden perusteella määräytyy mm. määräaikaistarkastusten aikaväli. Se on yleensä 15 tai 10 vuotta sekä vaativissa erityistiloissa ja verkonhaltijoiden verkoissa 5 vuotta.

Lisätietoa tarkastuksista löytää osoitteessa www.tukes.fi