Usein kysyttyä

Miksi sähkölaskuni on niin monimutkainen?

Sähkölaskun sisältö on määrätty laissa. Jos ostat sekä sähkön että sähkön siirron meiltä, laskussa on kolme osaa:

  1. Sähkömaksu, eli asiakas maksaa käyttämästään sähköstä. Hinta muodostuu kiinteästä perusmaksusta (€/kk) ja kulutuksesta (snt/kWh).
  2. Verkkomaksu eli sähkönsiirtomaksu, joka maksetaan sähkön kotiinkuljetuksesta sähköverkkoyhtiön omistamassa sähköverkossa. Sähköverkko koostuu fyysisestä verkosta ja mittareista. Verkkoyhtiö huolehtii verkon rakentamisesta ja ylläpitämisestä sekä sähkön mittausjärjestelmistä. Kuten sähkömaksussa, verkkomaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta (€/kk) ja kulutuksen mukaan määräytyvästä maksusta (snt/kWh).
  3. Sähkön käyttäjä maksaa myös valtiolle sähköveroa. Laskussa näkyvä sähkövero-osuus päätyy valtiolle, ei energiayhtiölle.

Mikäli et osta sähköä meiltä, saat laskun siltä energiayhtiöltä miltä ostat sähkön. Siirtolasku tulee kuitenkin meiltä, jos asut meidän verkkomme alueella. Saat siis siinä tapauksessa kaksi eri laskua.

Miksi laskutatte minua vielä, vaikka olen vaihtanut sähköyhtiötä?

Sähkön käyttäjänä maksat aina kahdesta asiasta: kulutetusta sähköstä sekä siitä, että sähkö toimitetaan kotiisi. Sähkön toimitusmaksu eli laskussa näkyvä verkkomaksu maksetaan aina paikalliselle sähköverkkoyhtiölle, eli sille, joka omistaa verkon ja huolehtii sen toimivuudesta. Siksi maksat verkkomaksu-osuuden Porvoon Sähköverkolle, vaikket Porvoon Energian kuluttaja-asiakas enää olekaan.

Mistä löydän viime vuoden kulutustietoni?

Energiankulutusta voi seurata verkkosivuiltamme Minun Energiani –palvelusta. Siellä kulutusta voi seurata tunti-, kuukausi- ja vuositasolla. Palvelua on helppo erittäin helppo käyttää. Isännöitsijöille samasta palvelusta löytyy oma palvelupaketti taloyhtiöiden käyttöön.

Asun Espoossa. Enhän minä voi olla Porvoon Energian asiakas.

Kyllä voit! Tuotamme sähköä paikallisesti itäisellä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa, mutta myymme sähköä ihan koko Suomeen. Pohjoisin asiakkaamme asuu Nellimissä, Inarinjärven rannalla.

Onko Porvoon Energialla omaa tuotantoa?

Kyllä on. Omissa voimaloissamme tuotamme vesi-, aurinko-, tuuli- ja biovoimaa. Vesivoimaa tuotamme Strömsbergin vesivoimalaitoksessa, bioenergiaa paikallsiesta metsähakkeesta Tolkkisten biovoimalassa ja Loviisan biolämpölaitoksessa sekä aurinkosähköä Mäkelänkankaan aurinkovoimalassa Haminassa, jossa myös tuulivoimala sijaitsee. Porvoon Energialla on myös osakkuusvoimaloita ympäri Suomen. Pyrimme jatkuvasti lisäämään omaa tuotantokapasiteettiamme.

Mikä on Porvoon Energian ja Porvoon Sähköverkon ero?

Molemmat kuuluvat Porvoon Energia -konserniin. Emoyhtiö Porvoon Energia Oy tuottaa lämpöä ja sähköä, jakelee lämpöä ja maakaasua, myy sähköä ja maakaasua sekä vastaa konsernihallinnosta. Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy omistaa sähköverkon, jota pitkin sähkö toimitetaan asiakkaille.

Miten Porvoon Energia panostaa vihreyteen?

Porvoon Energia on kokoluokkansa vihrein energiayhtiö Suomessa.

  • Olemme täyttänyeet EU:n energiantuotannon vaatimukset vuodelle 2050 jo nyt – vuosikymmeniä etuajassa.
  • Kaikki myymämme sähkö on hiilidioksidivapaata ja kaikki tuottamamme kaukolämpö on 100% uusituvaa.
  • Tuotamme ja myymme Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa, joka tarkoittaa sitä, että sähkö täyttää kaikista tiukimmat kansainväliset kestävyyskriteerit.
  • Olemme viime vuosina investoineet painavasti uusiutuvaan energiaan. Uudet biovoimalaitokset Tolkkisissa ja Loviisassa tuottavat lämpöä ja energiaa paikallisen metsän puujätteestä suljetun kierron periaatteen mukaisesti, eli tuhka palautetaan metsään lannoitteeksi. Olemme myös investoineet Suomen suurimpaan maa-asenteiseen aurinkovoimalaan Haminan Mäkelänkankaalle, jossa omistamme 400 paneelia.
  • Tuotamme myös vesi- ja tuulivoimaa, johon investoimme koko ajan lisää.
  • Olemme Climate Leadreship Councilin jäsen. Jäseneksi pääsee vain ne edelläkävijäyritykset, jotka pyrkivät tietoisesti siirtymään kohti hiilineutraalia ja luonnonvarojakestävästi hyödyntävää toimintatapaa.

 

EKOenergia

Kaikki markkinoilla myytävä vihreä sähkö ei ole yhtä vihreää. Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioima EKOenergia on puhtaista sitä kaikkein puhtainta. Sertifiointi tarkoittaa sitä, että sähkö täyttää kaikista tiukimmat kansainväliset kestävyyskriteerit. Porvoon Energia tuottaa EKOenergiaa metsästä saatavalla jätepuulla (metsähakkeella) Tolkkisten biovoimalaitoksessa. Sekä Porvoon Energian yksityis- että yritysasiakkaat voivat ostaa sähkönsä EKOenergiana.

Pohjoismainen sähköpörssi (Nord Pool)

Sähköpörssi on kauppapaikka, jossa sähköä voi ostaa tai myydä kysynnän ja tarjonnan määräämään markkinahintaan. Kaupankäynti sähköpörssissä  jakautuu fyysiseen markkinaan, jossa sähkö vaihtaa omistajaa, ja finanssimarkkinaan, jossa tehdään osto- ja myyntisopimuksia sähkön tulevasta hintatasosta. Nord Pool Spot AS vastaa fyysisestä markkinoista ja Nord Pool ASA finanssimarkkinoista.

Alkuperätakuu

Sähkönmyyjän, joka myy tai käyttää markkinoinnissaan uusiutuvaa energiaa, on varmennettava sähkön alkuperä. Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan että sähkö on tuotettu uusiutuvista energianlähteistä. Fingrid vastaa sähköisen alkuperätakuurekisterin palveluista Suomessa.

Porvoon Energia ja ydinvoima

Omistamme osakkuusyhtiöidemme kautta välillisesti 1,5 promillea Olkiluoto 1:stä ja Olkiluoto 2:sta, joiden tuottama kokonaisenergiamäärä 1600 MW viedään kokonaisuudessaan Pohjoismaisille energiamarrkinoille. Emme siis myy ydinvoimaa loppuasiakkaillemme. Kaikki myymämme sähkö tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Sähkön myyntimme on varmennettu alkuperätakuin. Mukanaolo ydinvoimassa antaa meille taloudelliset mahdollisuudet kehittää ja rakentaa lisää omaa, uusiutuvaa energiantuotantoa.

pbe_ydinvoimakaavio-1

 

Viherpesu

Viherpesu on termi, jota käytetään silloin kun väitetty ympäristöystävällisyys jää pinnalliselle tasolle. Viherpesua harrastavat erityisesti sellaiset yritykset, joilla on ympäristöön haitallisesti vaikuttavaa toimintaa. Viherpesun avulla yritetään synnyttää positiivisia mielikuvia yrityksen toiminnasta ilman aikomuksia parantaa omia toimintatapoja.

Mistä valojen välkkyminen johtuu?

Valojen välkkyminen voi johtua lyhyestä, muutaman sekunnin sähkökatkosta tai jännitteen laadun puutteista. Esimerkiksi sähköverkon kuormituksen paikallinen kasvu tai verkkovika voi huonontaa jännitteen laatua. Välkyntä voi myös korjaantua käyttämällä tavallisen hehkulampun tilalla loistelamppua. Jos välkyntä tai valojen himmentyminen jatkuu, ota meihin yhteyttä.

Mistä lyhyet sähkökatkot johtuvat?

Muutaman sekunnin tai parin minuutin sähkökatkot ovat sähköverkon suojaustoiminto, jolla usein estetään pidemmän sähkökatkon syntyminen. Ukkonen tai pieneläimet aiheuttavat usein ohimenevän vian sähköverkkoon, jolloin sähköt ensin katkeavat ja kytkeytyvät sitten automaattisesti uudelleen päälle. Suurin osa pidemmistä sähkökatkoista voidaan ehkäistä tällä lyhyellä katkaisulla.

Rikkovatko lyhyet sähkökatkot kodin laitteita?

Lyhyet sekuntien tai muutaman minuutin sähkökatkot ovat sähköverkon normaaleja, joskin harmillisia tapahtumia. Laitteet on tarkoitettu toimimaan myös näissä tilanteissa. Ikääntyminen heikentää laitteiden kestävyyttä ja voi pahimmassa tapauksessa sähkökatkon yhteydessä rikkoa laitteen. Toiset laitteet häiriintyvät katkoksista, esimerkiksi kotitietokone voi jumiutua ja vaatia pistokkeen irrottamisen muutamaksi minuutiksi.