Avainluvut

Toimintavuosi 2017

Liikevaihto, miljoonaa € 67,1
Liikevaihdon kasvu, %  3,4
Investoinnit, miljoonaa € 13,3
Investoinnit, % liikevaihdosta 19,8
Liikevoitto, miljoonaa € 5,8
Käyttökate, % 22,4
Oman pääoman tuotto, % 10,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,9
Omavaraisuusaste, % 27,5
Maksuvalmius (quick ratio) 0,8
Sähkönsiirto, GWh 437
Lämmönmyynti, GWh 317
Sähköasiakkaita, kpl 35 119*
Lämpöasiakkaita, kpl 2146
Henkilöstö (vuoden lopussa) 70