Avainluvut

Toimintavuosi 2019

Liikevaihto, miljoonaa € 72,1
Liikevaihdon kasvu, %  2,1
Investoinnit, miljoonaa € 14,0
Investoinnit, % liikevaihdosta 19,4
Liikevoitto, miljoonaa € 7,1
Käyttökate, % 23,8
Oman pääoman tuotto, % 12,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,0
Omavaraisuusaste, % 28,7
Maksuvalmius (quick ratio) 0,9
Sähkönsiirto, GWh 1 920
Lämmönmyynti, GWh 322
Sähköasiakkaita, kpl 36 300
Lämpöasiakkaita, kpl 2 249
Henkilöstö (vuoden lopussa) 70