Avainluvut

Toimintavuosi 2018

Liikevaihto, miljoonaa € 70,6
Liikevaihdon kasvu, %  5,2
Investoinnit, miljoonaa € 17,5
Investoinnit, % liikevaihdosta 24,8
Liikevoitto, miljoonaa € 5,7
Käyttökate, % 21,8
Oman pääoman tuotto, % 8,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,0
Omavaraisuusaste, % 26,8
Maksuvalmius (quick ratio) 0,9
Sähkönsiirto, GWh 1017
Lämmönmyynti, GWh 320
Sähköasiakkaita, kpl 35 726*
Lämpöasiakkaita, kpl 2197
Henkilöstö (vuoden lopussa) 70