Avainluvut

Toimintavuosi 2016

Liikevaihto, miljoonaa € 64,9
Liikevaihdon kasvu, %  18,1
Investoinnit, miljoonaa € 18,8
Investoinnit, % liikevaihdosta 28,9
Liikevoitto, miljoonaa € 5,0
Käyttökate, % 21,6
Oman pääoman tuotto, % 9,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,4
Omavaraisuusaste, % 26,7
Maksuvalmius (quick ratio) 0,9
Sähkönsiirto, GWh 445
Lämmönmyynti, GWh 326
Sähköasiakkaita, kpl 34 646*
Lämpöasiakkaita, kpl 2082
Henkilöstö (vuoden lopussa) 98