Sopimusehdot ja rekisterit

Sähkömarkkinalaki määrittää sähköverkonhaltijoille ja sähkön vähittäismyyjille liittämisvelvollisuuden (9 §), siirtovelvollisuuden (10 §) ja toimitusvelvollisuuden (21 §). Näiden velvoitteiden täyttäminen perustuu sähkönkäyttäjän ja sähköyhtiöiden välillä tehtyihin sopimuksiin.

Käytännön seikoista liittymisestä voi selvittää lisää omasta sähköverkkoyhtiöstä. Yleensä yritysten noudattamat sopimusehdot perustuvat Energiateollisuus ry:n suosituksiin yleisten sopimusten ehdoiksi.  

Porvoon Energia -yhtiöt noudattaa toimialaa koskevia sähköntoimitus-, sähkönmyynti-, verkkopalvelu-, liittymis- ja tuotannon liittymisehtoja, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2015.

PBE Toimitusehdot.pdf

SÄHKÖ

Sähkömyyntiehdot SME.pdf

Sähkön toimitusehdot STE.pdf

LÄMPÖ

Kaukolämmön liittymisehdot.pdf

VERKKO

Verkkopalveluehdot TVPE.pdf

Liittymisehdot LE.pdf

TUOTANTO

Tuotannon verkkopalveluehdot TVP.pdf

Tuotannon liittymisehdot TLE.pdf

ASIAKASREKISTERISELOSTE