Yhteiskuntavastuu
ja sähkön alkuperä

Ympäristöystävällisesti luonnollinen valinta

Kaikki myymämme sähkö on hiilineutraalia ja uusiutuvaa. Kaikki tuottamamme kaukolämpö on lähes 100% uusiutuvaa. Tuotamme ja myymme Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa, mikä tarkoittaa, että sähkö täyttää kaikista tiukimmat kansainväliset kestävyyskriteerit. Olemme myös täyttäneet EU:n energiantuotannon vaatimukset vuodelle 2050 jo nyt – vuosikymmeniä etuajassa!

Haluamme taata asiakkaillemme edullisen ja vakaan hintatason sekä samalla tuottaa oman energiamme niin, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Omat vesi-, tuuli-, aurinko- ja biovoimalaitoksemme sijaitsevat Porvoossa, itäisellä Uudellamaalla ja Haminassa. Sen lisäksi hankimme merkittävän osan sähköstämme Etelä-Suomen Voima Oy:ltä ja Suomen Voima Oy:ltä, joissa meillä on osuuksia. Suomen Voima Oy:n kautta saamme mm. tuuli- ja vesivoimaa. Pyrkimyksemme on jatkuvasti lisätä päästöttömän tuotannon ja sähkönhankinnan osuutta.

Porvoon Energian myymän sähkön alkuperä, 2020

  • 0,24 % tuulisähkö
  • 4,09% biosähkö
  • noin 0,01 % aurinkosähkö
  • 95, 67 % vesisähkö

Uusiutuvat energialähteet:
Kaikki myymämme sähkö on 100% uusiutuvaa, hiilineutraalia ja päästötöntä, ja varmistettu alkuperätakuilla.

Myymämme sähkön hiilidioksidin ominaispäästöt 0,0 g/kWh.

Uusiutuva energia

Olemme investoineet merkittävästi uusiutuvaan energiaan. Biovoimalaitokset Porvoon Tolkkisissa ja Loviisassa tuottavat energiaa paikallisesta metsäjätteestä suljetun kierron periaatteen mukaisesti, eli tuotannossa syntyvä tuhka palautetaan metsään lannoitteeksi. Olemme myös investoineet Suomen suurimpaan maa-asenteiseen aurinkovoimalaan Haminan Mäkelänkankaalle, minkä yhteydessä sijaitsevasta tuulivoimalasta vuokraamme asiakkaille osuuksia. Tuotamme myös vesivoimaa, johon investoimme koko ajan lisää.

Lue lisää vihreästä energiastammeTutustu tuuli- ja aurinkosähköön

Energiatehokkuus

Vaikka energiatehokkuutemme on varsin hyvällä tasolla jo nyt, olemme erilaisin sopimuksin sitoutuneet tehostamaan sitä entuudestaan. Liityimme ensimmäisten joukossa energiatehokkuussopimusten uudelle kaudelle, jonka puitteissa mukanaolevat suomalaisyritykset pyrkivät tehostamaan energiankäyttöään vapaaehtoisin keinoin ilman uutta lainsäädäntöä tai muita pakkokeinoja. Suomi on yksi harvoista EU-maista, joissa vapaaehtoinen sopimusmenettely toimii ja tuottaa hyviä tuloksia.

Laadunhallinta

Porvoon Energia -yhtiöissä on käytössä toimintajärjestelmä, joka täyttää sekä laadunhallintajärjestelmästandardin ISO 9001:2008 että ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001:2004 asettamat vaatimukset. Ympäristöjärjestelmä ja energiansäästösopimuksen mukainen toiminta tukevat toisiaan, sillä energiankäytön tehostaminen on keskeisessä asemassa ympäristökuormitusta vähennettäessä.

Suomen Luonnonsuojeluliitto auditoi Porvoon Energian bioenergian sekä aurinko- ja tuulivoiman tuotantolaitoksia vuosittain.

Ympäristötyö

Teemme yhteistyötä erilaisten paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten ympäristötoimijoiden kanssa.

  • Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry on aatteellinen yhdistys, jonka jäsenistöön Porvoon Energian lisäksi kuuluu kuntia, maatalousjärjestöjä ja luontoyhdistyksiä. Yhdistyksen toimialue on Itä-Uusimaa ja Porvoonjoen valuma-alue.
  • Olemme Climate Leadreship Councilin jäsen. Jäseneksi pääsevät vain ne edelläkävijäyritykset, jotka pyrkivät tietoisesti siirtymään kohti hiilineutraalia ja luonnonvarojakestävästi hyödyntävää toimintatapaa.