Ympäristö

Kaikki myymämme sähkö on päästötöntä ja kaikki tuottamamme kaukolämpö on lähes 100% uusiutuvaa. Tuotamme ja myymme Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa, joka tarkoittaa sitä, että sähkö täyttää kaikista tiukimmat kansainväliset kestävyyskriteerit. Olemme myös täyttäneet EU:n energiantuotannon vaatimukset vuodelle 2050 jo nyt – vuosikymmeniä etuajassa!

Uusiutuvan energian tuotanto

Olemme viime vuosina investoineet painavasti uusiutuvaan energiaan. Uudet biovoimalaitokset Porvoon Tolkkisissa ja Loviisassa tuottavat energiaa paikallisesta metsäjätteestä suljetun kierron periaatteen mukaisesti, eli tuhka palautetaan metsään lannoitteeksi. Olemme myös investoineet Suomen suurimpaan maa-asenteiseen aurinkovoimalaan Haminan Mäkelänkankaalle, jonka yhteydessä sijaitsevasta tuulivoimalasta niin ikään vuokraamme asiakkaille osuuksia. Tuotamme myös vesivoimaa, johon investoimme koko ajan lisää.

Energiatehokkuus

Vaikka energiatehokkuutemme on varsin hyvällä tasolla jo nyt, olemme erilaisin sopimuksin sitoutuneet tehostamaan sitä entuudestaan. Liityimme ensimmäisten joukossa energiatehokkuussopimusten uudelle kaudelle, jonka puitteissa mukanaolevat suomalaisyritykset pyrkivät tehostamaan energiankäyttöään vapaaehtoisin keinoin ilman uutta lainsäädäntöä tai muita pakkokeinoja. Suomi on yksi harvoista EU-maista, joissa vapaaehtoinen sopimusmenettely toimii ja tuottaa hyviä tuloksia.

Ympäristötyö

Teemme yhteistyötä erilaisten paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten ympäristötoimijoiden kanssa.

  • Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry on aatteellinen yhdistys, jonka jäsenistöön Porvoon Energian lisäksi kuuluu kuntia, maatalousjärjestöjä ja luontoyhdistyksiä. Yhdistyksen toimialue on Itä-Uusimaa ja Porvoonjoen valuma-alue.
  • POW eli Protect Our Winters (Pelastetaan talvet) on Suomen Luonnonsuojeluliiton, EKOenergian ja Porvoon Energian yhteishanke. Ilmastonmuutos aiheuttaa vakavan uhan talvilajien tulevaisuudelle. Talvet lyhenevät ja lumi katoaa. Meistä jokainen voi torjua ilmastonmuutosta päivittäisessä elämässämme. Isoin osa maailman haitallisista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta, ja siksi sähkösopimuksen vaihtaminen sellaiseen, joka ei kuormita luontoa, on yksi helpoimmista ja nopeimmista tavoista vaikuttaa.
  • Olemme Climate Leadreship Councilin jäsen. Jäseneksi pääsee vain ne edelläkävijäyritykset, jotka pyrkivät tietoisesti siirtymään kohti hiilineutraalia ja luonnonvarojakestävästi hyödyntävää toimintatapaa.

Laadunhallinta

Porvoon Energia -yhtiöissä on käytössään toimintajärjestelmä, joka täyttää sekä laadunhallintajärjestelmästandardin ISO 9001:2008 että ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001:2004 asettamat vaatimukset. Ympäristöjärjestelmän ja energiansäästösopimuksen mukainen toiminta tukevat toisiaan, sillä energiankäytön tehostaminen on keskeisessä asemassa ympäristökuormitusta vähennettäessä.

Suomen Luonnonsuojeluliitto auditoi Porvoon Energian bioenergian sekä aurinko- ja tuulivoiman tuotantolaitoksia vuosittain.