Ljus i mörkret till allas glädje

I björkens topp tindrar en stjärna och på grenarna hänger det röda och gröna ljusbollar. Lekstugan är helt överdragen med ljusnät. I Tarkis finns ett hus vars ljusdekorationer skänker glädje såväl åt den egna familjen som åt förbipasserande.

Kraftig vind förorsakar strömavbrott

Den kraftiga vinden förorsakar som bäst en del elavbrott på vårt område. Som bäst är fyra montörer ute på fältet och reparerar fel. Vi strävar till att åtgärda felen så fort som möjligt. Vinden väntas avta till kvällen.

Fjärrvärmeavbrott i Borgå centrum på tisdag 20.12.

Ett läckande fjärrvärmerör på Mannerheimgatan i Borgå repareras på tisdag 20.12. Avbrottet i fjärrvärmeleveransen gäller området på kartan mellan klockan 18 och 24, då fastigheterna är utan varmvatten. Reparationsjobben kan förorsaka ljudstörningar. På tilläggsfrågor svarar fjärrvärmeplanerare Oskar Tillander, tfn. 040 6533311.

Elräkningen blir lättare att tolka

Borgå Energi har som ett av de första elbolagen tagit i bruk en ny modell av elräkningen. I den förnyade fakturan ser man nu också elskattens andel, som tidigare varit inbakad i nätavgiften.

Vår nya biovärmecentral invigdes i Lovisa

Borgå Energis nya biovärmeanläggning i Lovisa är klar. Byggnadsprojektet slutfördes officiellt idag då centralen invigdes. Biovärmecentralen producerar ekologisk fjärrvärme av lokalt skogsflis, som matas in i stadens fjärrvärmenät. Produktionen motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet av 3000 egnahemshus.

Borgå Energi anslöt sig till energieffektivitetsavtalens nya period

Borgå Energi har undertecknat det nya energieffektivitetsavtalet, som förbinder bolaget till att effektivera sin energihushållning fram till år 2025. Med hjälp av avtalen strävar man till att effektivera energibruket på olika branscher på frivilligbasis, utan ny lagstiftning eller andra tvångsmedel. Finland är ett av de få EU-land där frivilligheten fungerar och bringar bra resultat.

Borgå Energi startar kampanj för att rädda vintern

Borgå Energi, Protect Our Winters (POW) Finland och Finlands naturskyddsförbund kör igång med en gemensam vinterkampanj för att locka vintersportande finländare och skidcentrum att byta till miljömärkt el. Som kampanjens talesman fungerar snowboardåkaren Enni Rukajärvi.