Visa alla Meddelanden Artiklar

Arkiv

Vilseledande telefonfösäljning av el i borgåtrakten

Borgå Energis kunder har varit förbryllade över agerandet av telefonförsäljare, som övertalat kunder att byta elbolag med hjälp av missvisande argument. Man har låtit kunden förstå att Borgå Energi har slutat sälja el på området och att bytet till det andra bolaget sker automatiskt. Borgå Energi har inga förbindelser till telefonförsäljaren. – Detta är möjligtvis ett beklagligt… Read more »

Fjärrvärmeavbrott i Pepot och Gammelbacka 19.5.

De fastigheter i Gammelbacka och delar av Pepot som är anslutna till fjärrvärmenätet kommer att ha avbrott i värme- och varmvattenleveransen på torsdag. Avbrottet varar hela dagen. Avbrottet beror på att ett läckage i fjärrvärmeröret ska repareras. – Vi bryter av fjärrvärmen klockan 04 på natten till torsdag den 19 maj i hela Gammelbacka och… Read more »

Störning i elleveransen 9.5.

Situationen kl. 11.10 Ett fel i en transformator orsakade ett elavbrott i Borgå centrum på måndagen 9.5. kl. 10:05. Utan el var totalt ca 1147 kunder på följande områden: Huktis, Jernböle, Prästgårdsbacken och Kvarnbacken. Till största delen av kunderna kunde elen kopplas tillbaka inom en halv timme. För tillfället är ännu några kunder untan el… Read more »

Störning i elleveransen 9.5.

Situationen kl. 11.10 Ett fel i en transformator orsakade ett elavbrott i Borgå centrum på måndagen 9.5. kl. 10:05. Utan el var totalt ca 1147 kunder på följande områden: Huktis, Jernböle, Prästgårdsbacken och Kvarnbacken. Till största delen av kunderna kunde elen kopplas tillbaka inom en halv timme. För tillfället är ännu några kunder untan el… Read more »

Byggarbeten orsakar störningar i Borgå centrum under sommaren

Grundlig förbättring av gång- och cykelvägen vid Mannerheimgatan orsakar ändringar i rutterna på gång- och cykelvägen Borgå stad påbörjar arbetet med grundlig förbättring av gång- och cykelvägen norr om Mannerheimgatan i maj 2016. Arbetet planeras påbörjas vecka 20. Arbetet vid Mannerheimgatan fortsätter till slutet av året. Gatuarbeten medför olägenhet och eventuella ändringar i rutterna för… Read more »

Borgå Energi -koncernens verksamhetsberättelse 2015

Bolagets verksamhetsomgivning och dess förändringar I jämförelse med föregående år kan man konstatera att året uttryckt i graddagtal var 13 % varmare och att det gav följande utslag i förbrukningssiffrorna: elförbrukningen minskade 2,2 % under verksamhetsåret, värmeförbrukningen minskade 6,8 % i Borgå och 6,4 % i Lovisa. Marknadspriset på el har varit ca 6,3 €/MWh,… Read more »