Visa alla Meddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi hyr som första energibolag i Finland ut vindkraftsandelar åt sina kunder

Borgå Energis elkunder erbjuds nu möjligheten att producera vindel utan några investeringar i egen teknisk utrustning. Bolaget hyr ut vindkraftsandelar från vindparken i Mäkelänknagas. Metoden är den samma som på solenergisidan, där kunder kan hyra in sig i bolagets solkraftverk genom att reservera en panel eller flera. Den energi som vind- eller solkraftsandelen producerar gottgörs i elfakturan.

Gratisevenemanget Kolneutralt Finland 2050 på Konstfabriken

Vi måste tillsammans bygga en stig för minskning av utsläppen i Finland. Så stärker vi Finlands ställning bland internationella experter inom ren energi och skapar affärsverksamhet, investeringar och nya arbetsplatser i Finland. Kommuner, företag, staten, medborgare, forskningsinstitut: vi ska samarbeta för att bekämpa klimatförändringen. Vi ska visa med konkreta gärningar att målet kan uppnås.

Min Energi fungerar igen

Energirapporteringstjänsten Min Energi visade inte kundernas energiförbrukningssiffror från den 23.3 framåt. Ett externt serverfel förhindrade mätaravläsningssiffrorna från att skickas vidare till Borgå Energi. Felet är åtgärdat och förbrukningssiffrorna uppdaterade.

Radikala framtidsplaner för Kokonbacken

De opålitliga vintrarna har ställt till det för slalomcentret i Borgå i många år. Med ytterligare en slitsam säsong i bagaget blickar Kokonbacken nu framåt med beslutsamhet: det bångstyriga klimatet kan inte tämjas, men det kan kringgås.

Förbättringsarbetena kring Krämaretorget inleds

De kommunaltekniska jobben i omgivningen kring Krämaretorget börjar nästa vecka. Borgå vatten förnyar brunnar och vattenrör, Borgå Energi förnyar gamla fjärrvärmerör och Borgå stad förbättrar områdets trafiklösningar och förskönar miljön. Samtidigt utför Borgå Elnät nätbyggnadsarbeten.

Kursgård med ekologisk vision

Pellinge kursgård ute i den vackra östnyländska skärgården värnar om naturen och sin närmiljö. Kursgården vill vara en inspirationskälla och tankeväckare för sina kunder. Därför var Borgå Energis EKOenergi ett naturligt val.