Visa alla Meddelanden Artiklar

Arkiv

Vem rör sig på vårisen?

Det är liv och rörelse på Haikofjärden utanför Hammars. Parkeringsplatsen fylls av fiskare, skidåkare, skridskoåkare och flanörer, som tar sig ut på isen. Solen är gömd bakom ett tunt molntäcke och det är ypperliga omständigheter för en tur på isen.

Borgå Energi -koncernens verksamhetsår 2016

I jämförelse med föregående år kan man konstatera att året uttryckt i graddagtal var 20% kallare och att det gav följande utslag i förbrukningssiffrorna: elförbrukningen ökade med 7 % under verksamhetsåret och värmeförbrukningen steg med 11 % i Borgå samt med 9 % i Lovisa.

Avloppsreningen börjar fungera med solkraft

Borgå Energi bygger som bäst ett solkraftverk på Borgå vattens huvudreningsverk på Hermansö. Avloppsreningsverket räknar med att täcka sin kontinuerliga baskonsumtion av el med solenergi. Kraftverket utgör samtidigt ett pilotprojekt för det nygrundade företagssamarbetet, som Borgå Energi har också andra planer för.

Ekosmart att återvinna elektronikskrot

Trasiga elapparater kan i dagens läge returneras direkt till elektronikförsäljaren. Återvinningspunkter exempelvis i varuhus har också ökat i antal. Icke önskade elektronikgåvor hittar allt oftare nya ägare via olika kanaler exempelvis på sociala media.