Inte vilken fjärrvärme som helst

Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet i Finland, populärt speciellt i städer och i förorter. Det går att producera fjärrvärme på många olika sätt, och i Östnyland har man gått in för det allra mest naturvänliga. Den fjärrvärme som cirkulerar i rörnätet i Borgå och Lovisa är de facto landets grönaste.

Elbrist kräver mer än långa köldknäppar

Vad händer om elen tar slut? Frågan dyker upp då det är exceptionellt kallt och då det förbrukas mängder av energi. För att det ska bli elbrist krävs förutom en lång köldperiod med vassa minusgrader också lite otur.

Nu kommer elbilen, eller…?

Elbilen kommer nu med stormsteg, åtminstone på sina håll i världen. I Norden går Norge i bräschen för utvecklingen och där har elbilsframmarschen också skapat ett helt nytt ord – ”rekkeviddeangst” – för att beskriva det, som åtminstone än så länge upplevs som det kanske största problemet med elbilarna, nämligen räckvidden.