Byggarbeten orsakar störningar i Borgå centrum under sommaren

Grundlig förbättring av gång- och cykelvägen vid Mannerheimgatan orsakar ändringar i rutterna på gång- och cykelvägen Borgå stad påbörjar arbetet med grundlig förbättring av gång- och cykelvägen norr om Mannerheimgatan i maj 2016. Arbetet planeras påbörjas vecka 20. Arbetet vid Mannerheimgatan fortsätter till slutet av året. Gatuarbeten medför olägenhet och eventuella ändringar i rutterna för… Read more »

Borgå Energi -koncernens verksamhetsberättelse 2015

Bolagets verksamhetsomgivning och dess förändringar I jämförelse med föregående år kan man konstatera att året uttryckt i graddagtal var 13 % varmare och att det gav följande utslag i förbrukningssiffrorna: elförbrukningen minskade 2,2 % under verksamhetsåret, värmeförbrukningen minskade 6,8 % i Borgå och 6,4 % i Lovisa. Marknadspriset på el har varit ca 6,3 €/MWh,… Read more »

Höjning av elnätavgifterna för att möjliggöra investeringar i distributionsnätet

Meddelande. Publicerat: 29.01.2016 kl. 14:00 Finsk Energiindustri rf Många elnätbolag har meddelat om höjning av elnätavgifterna. Bakgrunden till höjningarna finns i de omfattande investeringar i distributionsnätet som svarar mot elmarknadslagens krav på distributionssäkerhet. Investeringarna skapar dock också arbetstillfällen och skatteintäkter. Distributionsnätet kommer att byggas ut och förnyas i betydande omfattning under kommande femton år. Energimyndigheten… Read more »

Elnätavgifterna stiger 1.3.2016

Borgå Elnät Ab höjer sina elnätavgifter med nio (9) procent den 1.3.2016. Prisförhöjningen har följande genomsnittliga inverkan i olika kundgrupper: 1,32 €/månad i en höghusbostad med en årlig elförbrukning på ca 2 000 kWh. 2,31 €/månad i en egnahems- eller radhusbostad med en årlig elförbrukning på 5 000 kWh. 4,38 €/månad i ett hus med eluppvärmning och… Read more »