Visa alla Meddelanden Artiklar

Arkiv

Avloppsreningen börjar fungera med solkraft

Borgå Energi bygger som bäst ett solkraftverk på Borgå vattens huvudreningsverk på Hermansö. Avloppsreningsverket räknar med att täcka sin kontinuerliga baskonsumtion av el med solenergi. Kraftverket utgör samtidigt ett pilotprojekt för det nygrundade företagssamarbetet, som Borgå Energi har också andra planer för.

Ekosmart att återvinna elektronikskrot

Trasiga elapparater kan i dagens läge returneras direkt till elektronikförsäljaren. Återvinningspunkter exempelvis i varuhus har också ökat i antal. Icke önskade elektronikgåvor hittar allt oftare nya ägare via olika kanaler exempelvis på sociala media.

Inte vilken fjärrvärme som helst

Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet i Finland, populärt speciellt i städer och i förorter. Det går att producera fjärrvärme på många olika sätt, och i Östnyland har man gått in för det allra mest naturvänliga. Den fjärrvärme som cirkulerar i rörnätet i Borgå och Lovisa är de facto landets grönaste.

Nu kommer elbilen, eller…?

Elbilen kommer nu med stormsteg, åtminstone på sina håll i världen. I Norden går Norge i bräschen för utvecklingen och där har elbilsframmarschen också skapat ett helt nytt ord – ”rekkeviddeangst” – för att beskriva det, som åtminstone än så länge upplevs som det kanske största problemet med elbilarna, nämligen räckvidden.

Ljus i mörkret till allas glädje

I björkens topp tindrar en stjärna och på grenarna hänger det röda och gröna ljusbollar. Lekstugan är helt överdragen med ljusnät. I Tarkis finns ett hus vars ljusdekorationer skänker glädje såväl åt den egna familjen som åt förbipasserande.

Fjärrvärmeavbrott i Borgå centrum på tisdag 20.12.

Ett läckande fjärrvärmerör på Mannerheimgatan i Borgå repareras på tisdag 20.12. Avbrottet i fjärrvärmeleveransen gäller området på kartan mellan klockan 18 och 24, då fastigheterna är utan varmvatten. Reparationsjobben kan förorsaka ljudstörningar. På tilläggsfrågor svarar fjärrvärmeplanerare Oskar Tillander, tfn. 040 6533311.