Felanmälningar

På denna sida hittar du länkar till våra felanmälan-sidor. Desto noggrannare information vi får, desto snabbare får vi felet löst.

Felanmälan angående elavbrott

Om lamporna eller andra elektriska apparater plötsligt slocknar, så kan det vara fråga om fel på apparaten, elavbrott eller störning i det egna hemmets elnät.

  • Kontrollera först om lamporna tänds i andra rum och om andra elektriska anordningar fungerar.
  • Kontrollera från säkringspanelen att säkringarna är hela. Byt vid behov säkring eller återaktivera automatsäkringar som har slagit av.
  • Om hela bostaden är mörk och inga apparater fungerar, kan det vara att huvudsäkringen har gått. Byt ut huvudsäkringen.
  • Titta efter om grannarna har ström. I regel hör bostäder, hus och gator i närheten till samma elnät.
  • Om det är mörkt också i omgivningen, är det fråga om ett avbrott på ett större område än det egna hemmet. Felet är sannolikt större och våra dejourer har fått en automatisk anmälan om avbrottet. I fråga om omfattande störningar hoppas vi på måttligt antal kontakter, så att den som har upptäckt vad felet kan bero också når dejouren med sitt samtal. Du kan också i realtid följa med nätets situation från vår avbrottskarta. Avbrottskartan hittar du på vår framsida.

Ifall elavbrottet berör ett större område får vi oftast information om det i ett tidigt skede och felsökningen eller reparationsarbetena har påbörjats. På vår avbrottskarta kan du se läget i vårt stamnät i realtid. Meddela oss om elavbrott. Med denna blankett kan du också anmäla on träd som ligger på linjen eller om linjer som fallit ner på marken.

Det går också enkelt att bifoga en bild i felanmälan.

Anmäl om elfel

Felanmälan angående gatubelysning

Har gatubelysningen slocknat, blinkar den eller lyser den dag och natt? Gör en felanmälan angående gatubelysningen genom att märka stället på kartan. Vi har tagit i bruk en ny tjänst som möjliggör att du kan söka opp just den armatur som felet gäller, klicka på det rätta stället och beskriva hurudant fel just den armaturen eller stolpen har.

Kunderna är vår bästa informationskälla gällande söndriga eller felaktiga gatubelysningsarmaturer.

Anmäl om gatubelysningsfel

Ni kan också meddela om träd som fallit över linjen.
Felanmälan kan också göras per telefon 020 690 144

 

Service av gatubelysning

Reparationstiden för lampbyte/-reparation är ca tre (3) veckor i centrum samt ca fem (5) veckor på landsbygden.