Fjärrvärmejobben kring Krämaretorget

Borgå stad, Borgå vatten, Borgå Elnät och Borgå Energi utvecklar området kring Krämaretorget under år 2017 på olika sätt. Borgå Energi förnyar de nästan 40 år gamla fjärrvärmerören.

Vi förnyar områdets gamla fjärrvärmerör i ett samarbetsprojekt, där Borgå vatten förnyar brunnar och vattenrör och Borgå stad förbättrar områdets trafiklösningar och förskönar miljön. Samtidigt utför Borgå Elnät nätbyggnadsarbeten. Arbetena koordineras så, att exempelvis grävarbeten och andra åtgärder som förorsakar störningar behöver göras bara en gång.

Nu är fjärrvärmejobben så gott som klara. Den sista fjärrvärmelinjen, som ligger längs Krämaregatan mellan gamla brandkårshuset och Kommungården, skall ännu förnyas. Arbetet börjar på måndag 11.9 och varar i cirka två veckor.Arbetet har endast en stundvis inverkan på trafiken.De kunder som är kopplade till fjärrvärmelinjen kommer att ha ett kort avbrott i sin värmetillförsel då de nya anslutningarna installeras. Exakt tidtabell för avbrottet meddelas senare.

Hur inverkar fjärrvärmejobben på omgivningen?

  • Krämaregatan stängs för trafik.
  • Området gärdas in.
  • Två grävmaskiner gräver loss de gamla fjärrvärmerören och lyfter in de nya, varpå rörfogarna svetsas ihop. Till slut fylls utgrävningarna med ny sand, som hämtas till området med lastbil. Också andra arbetsfordon kommer att trafikera på området.
  • Dagen då de nya fjärrvärmerören kopplas in kommer de hushåll som är kopplade till fjärrvärmenätet på området att vara några timmar utan värme. Avbrottet inverkar inte på inomhustemperaturen, men det kan löna sig att undvika att bada barn och duscha just den dagen.
  • De temporära trafikarrangemangen presenteras på Borgå stads sida.

Tilläggsinfo om projektet ger vår fjärrvärmeplanerare Oskar Tillander, tfn 040 653 3311, oskar.tillander@pbe.fi.