Visa alla Meddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Elnät Ab utför helikopterröjning

Borgå Elnät Ab utför helikopterröjning av 20kV:s ledningsgator. Röjningen fortsätter på områden, där det måste avbrytas i februari-mars på grund av hårda vindar. Röjningen utförs på områden i Isnäs, Sarvsalö, Kabböle och Kalax, där trädgrenarna utgör en risk för elutdelningen. Målet är att fortsättningsvis förbättra elutdelningen. Röjningen börjar 24.8.2020 och pågår i c. 2 veckor,… Read more »

Borgå Elnät Ab utför helikopterröjning

Borgå Elnät Ab utför helikopterröjning av 20kV:s ledningsgator. Röjningen utförs på områden i Isnäs, Sarvsalö, Kabböle och Kalax, där trädgrenarna utgör en risk för elutdelningen. Målet är att fortsättningsvis förbättra elutdelningen. Röjningen börjar 24.2.2020 och pågår i c. 4-5 veckor, beroende på flygomständigheterna. Flygen utförs i dagsljus. Korta avbrott i elutdelningen kan förekomma på områden… Read more »

Kundnöjdhetsförfrågan skickad per e-post

Vi har på torsdagen 6.2. skickat ut kundnöjdhetsförfrågan per e-post, till slumpmässigt valda kunder. Enkäten har skickats från adressen eko@pbe.fi. Vi har skickat förfrågan skilt på finska och svenska. Fick du förfrågan, hoppas vi du svarar senast 14.2. Vi tackar för samarbetet!

Det går inte att registrera sig i Online sö 26.1. kl 5-12

Flera finska banker har serviceavbrott på söndagen 26.1. kl 5-12. Serviceavbrottet påverkar registrering med bankkoder samt inköp av nya elkontrakt i Online. Bankkoder behövs vid ny registrering i Online. Följande bankers kunder berörs: Aktia, Handelsbanken, Oma Säästöpankki, POP Pankki och Sparbanker.

Energibranschens strejk gäller ej Borgå Energi – bolagen

Fackförbundet Pro och Finska Maskinbefälsförbund varslar om strejk som börjar 1.2.2020 kl 00:00 och fortsätter fram till 8.2.2020 kl 23:59. Energibranschens tjänstemän inleder en sju dygn lång arbetsnedläggelse i separat utvalda företag i Helsingfors, Tammerfors och Vanda. https://www.proliitto.fi/sv/nyheter/arbetsmarknad/arbetskonflikt-i-energibranschen-borjar-den-1-februari#80e5a300

Hårda vinden fällt träd

Den hårda och byiga vinden har fällt träd och förorsakat avbrott i elnätet i Borgå och Pernå skärgård. På Granö och Byö utanför Sarvsalö har felen reparerats hela dagen och den hårda vinden har försvårat arbetet. Felet på Kabböle har avskurits till Kärpnäs, där reparationerna pågår ännu några timmar. Också där försvårar vinden samt mängden… Read more »

Postens strejk försvårar postgången

Strejken som börjar på måndagen 11.11. förorsakar störningar i utdelningen av brev. Som det ser ut nu, kommer bara en del av våra kunder att beröras av störningen. Om du borde få din räkning per post och har inte fått den ännu, kan du be om en kopia från Ropo Capitals kundbetjäning, per telefon 09… Read more »