Visa alla Meddelanden Artiklar

Arkiv

Artiklar

Elens väg

Det stamnät som ägs och upprätthålls av Fingrid möjliggör till exempel överföring av el i Finland samt anskaffning och försäljning av el mellan de nordiska länderna.