Meddelanden

Hårda vinden fällt träd

Den hårda och byiga vinden har fällt träd och förorsakat avbrott i elnätet i Borgå och Pernå skärgård. På Granö och Byö utanför Sarvsalö har felen reparerats hela dagen och den hårda vinden har försvårat arbetet. Felet på Kabböle har avskurits till Kärpnäs, där reparationerna pågår ännu några timmar. Också där försvårar vinden samt mängden… Read more »

Postens strejk försvårar postgången

Strejken som börjar på måndagen 11.11. förorsakar störningar i utdelningen av brev. Som det ser ut nu, kommer bara en del av våra kunder att beröras av störningen. Om du borde få din räkning per post och har inte fått den ännu, kan du be om en kopia från Ropo Capitals kundbetjäning, per telefon 09… Read more »