Visa alla Meddelanden Artiklar

Arkiv

Meddelanden

Borgå Elnät förnyar Tjusterby elstation i Lovisa

Borgå Elnät Ab investerar ungefär en miljon euro i förnyandet av Tjusterby elstation i Lovisa. Arbetet påbörjas i juni och det pågår till september. Som huvudentreprenör fungerar Infratek Ab.

Den gamla elstationen rivs och eldistributionen till området ersätts med el från närliggande stationer. Under återkopplingarna kan det förekomma längre strömavbrott än normalt.

Antti Vilkuna ny verkställande direktör för Finska Kraft

Styrelsen för Finska Kraft Ab har utnämnt DI Antti Vilkuna till bolagets nya verkställande direktör från och med den första augusti 2017.

– Rekryteringsprocessen var grundlig. Bolaget är ännu i en utvecklingsfas, och Vilkuna hämtar med sig starkt ledarskap och enastående branschkännedom. Vi är väldigt nöjda, säger Patrick Wackström, som är styrelsens ordförande.

Borgå Energi hyr som första energibolag i Finland ut vindkraftsandelar åt sina kunder

Borgå Energis elkunder erbjuds nu möjligheten att producera vindel utan några investeringar i egen teknisk utrustning. Bolaget hyr ut vindkraftsandelar från vindparken i Mäkelänknagas. Metoden är den samma som på solenergisidan, där kunder kan hyra in sig i bolagets solkraftverk genom att reservera en panel eller flera. Den energi som vind- eller solkraftsandelen producerar gottgörs i elfakturan.

Gratisevenemanget Kolneutralt Finland 2050 på Konstfabriken

Vi måste tillsammans bygga en stig för minskning av utsläppen i Finland. Så stärker vi Finlands ställning bland internationella experter inom ren energi och skapar affärsverksamhet, investeringar och nya arbetsplatser i Finland. Kommuner, företag, staten, medborgare, forskningsinstitut: vi ska samarbeta för att bekämpa klimatförändringen. Vi ska visa med konkreta gärningar att målet kan uppnås.

Min Energi fungerar igen

Energirapporteringstjänsten Min Energi visade inte kundernas energiförbrukningssiffror från den 23.3 framåt. Ett externt serverfel förhindrade mätaravläsningssiffrorna från att skickas vidare till Borgå Energi. Felet är åtgärdat och förbrukningssiffrorna uppdaterade.