Meddelanden

Fjärrvärmeavbrott i Pepot och Gammelbacka 19.5.

De fastigheter i Gammelbacka och delar av Pepot som är anslutna till fjärrvärmenätet kommer att ha avbrott i värme- och varmvattenleveransen på torsdag. Avbrottet varar hela dagen. Avbrottet beror på att ett läckage i fjärrvärmeröret ska repareras. – Vi bryter av fjärrvärmen klockan 04 på natten till torsdag den 19 maj i hela Gammelbacka och… Read more »

Störning i elleveransen 9.5.

Situationen kl. 11.10 Ett fel i en transformator orsakade ett elavbrott i Borgå centrum på måndagen 9.5. kl. 10:05. Utan el var totalt ca 1147 kunder på följande områden: Huktis, Jernböle, Prästgårdsbacken och Kvarnbacken. Till största delen av kunderna kunde elen kopplas tillbaka inom en halv timme. För tillfället är ännu några kunder untan el… Read more »

Störning i elleveransen 9.5.

Situationen kl. 11.10 Ett fel i en transformator orsakade ett elavbrott i Borgå centrum på måndagen 9.5. kl. 10:05. Utan el var totalt ca 1147 kunder på följande områden: Huktis, Jernböle, Prästgårdsbacken och Kvarnbacken. Till största delen av kunderna kunde elen kopplas tillbaka inom en halv timme. För tillfället är ännu några kunder untan el… Read more »

Byggarbeten orsakar störningar i Borgå centrum under sommaren

Grundlig förbättring av gång- och cykelvägen vid Mannerheimgatan orsakar ändringar i rutterna på gång- och cykelvägen Borgå stad påbörjar arbetet med grundlig förbättring av gång- och cykelvägen norr om Mannerheimgatan i maj 2016. Arbetet planeras påbörjas vecka 20. Arbetet vid Mannerheimgatan fortsätter till slutet av året. Gatuarbeten medför olägenhet och eventuella ändringar i rutterna för… Read more »

Borgå Energi -koncernens verksamhetsberättelse 2015

Bolagets verksamhetsomgivning och dess förändringar I jämförelse med föregående år kan man konstatera att året uttryckt i graddagtal var 13 % varmare och att det gav följande utslag i förbrukningssiffrorna: elförbrukningen minskade 2,2 % under verksamhetsåret, värmeförbrukningen minskade 6,8 % i Borgå och 6,4 % i Lovisa. Marknadspriset på el har varit ca 6,3 €/MWh,… Read more »