Visa alla Meddelanden Artiklar

Arkiv

Meddelanden

Fjärrvärmeavbrott i Borgå centrum på tisdag 20.12.

Ett läckande fjärrvärmerör på Mannerheimgatan i Borgå repareras på tisdag 20.12. Avbrottet i fjärrvärmeleveransen gäller området på kartan mellan klockan 18 och 24, då fastigheterna är utan varmvatten. Reparationsjobben kan förorsaka ljudstörningar. På tilläggsfrågor svarar fjärrvärmeplanerare Oskar Tillander, tfn. 040 6533311.

Vår nya biovärmecentral invigdes i Lovisa

Borgå Energis nya biovärmeanläggning i Lovisa är klar. Byggnadsprojektet slutfördes officiellt idag då centralen invigdes. Biovärmecentralen producerar ekologisk fjärrvärme av lokalt skogsflis, som matas in i stadens fjärrvärmenät. Produktionen motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet av 3000 egnahemshus.

Borgå Energi anslöt sig till energieffektivitetsavtalens nya period

Borgå Energi har undertecknat det nya energieffektivitetsavtalet, som förbinder bolaget till att effektivera sin energihushållning fram till år 2025. Med hjälp av avtalen strävar man till att effektivera energibruket på olika branscher på frivilligbasis, utan ny lagstiftning eller andra tvångsmedel. Finland är ett av de få EU-land där frivilligheten fungerar och bringar bra resultat.

Borgå Energi och Keravan Energia grundar ett nytt bolag

Borgå Energi Ab och Keravan Energia Oy grundar ett gemensamt entreprenörsbolag för nätbyggnad. Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab startar sin verksamhet i april 2017.  Det nya bolaget kommer att koncentrera sig på att producera entreprenörsservice för sina ägare, som delar på ägarandelen. Nylands Nätbyggnad bygger och uppräthåller elnät i Kervo, Sibbo, Borgnäs, Borgå… Read more »