Elens ursprung

Vi vill garantera våra kunder ett förmånligt och stabilt pris samtidigt som vi producerar vår egen el så, att dess miljöverkningar är så små som möjligt. Våra egna vatten-, vind-, sol- och biokraftverk finns i Borgå, östra Nyland och i Fredrikshamn. Dessutom köper vi in en del el av Sydfinska Kraft Ab och av Suomen Voima Oy, som vi äger andelar i. Av Suomen Voima Oy får vi bl.a. vind- och vattenkraft. Vårt mål är att öka på vår egen utsläppsfria energiproduktion och anskaffning.

Satsningarna i olika förnybara energiproduktionsformer har varit de största investeringarna i Borgå Energis historia. Idag är all den el vi säljer koldioxidfri och all fjärrvärme förnybar till 100 procent. Vi är det enda energibolaget i vår storleksklass som har uppfyllt EU:s miljökrav på energiproduktion för år 2050 redan nu, årtionden i förväg.

Bekanta dig också med vår broschyr:
Grön energi från biokraftverket i Tolkis

Sålda elens ursprung för Borgå Energi

2018

  • 0,20 % vindel
  • 6,20 % bioel
  • 0,02 % solel
  • 93,50 % vattenel

Förnybara energikällor 82,50 %.
Mängden använt kärnbränsle 17,50 mg/kWh.
Koldioxidutsläppen på vår sålda el 0,0 g/kWh.

2017

  • 0,53 % vindel
  • 12,84 % bioel
  • 0,03 % Solel
  • 86,60 % vattenel

Förnybara energikällor 100 %
Koldioxidutsläppen på vår sålda el 0,0 g/kWh och
mängden använt kärnbränsle 0,0 mg/kWh.