Vår gröna energi

Vad är grön energi?

Men grön energi avses oftast sådan el eller värme som härstammar från förnybara energikällor. All grön energi är ändå inte automatiskt lika grön. Det gröna har nyanser, beroende på hur omfattande exempelvis hållbarhetskriterierna har följts då energin har producerats.

Till de gröna produktionsformerna räknas i allmänhet vind-, sol- och vattenkraft, fjärr- och jordvärme samt bioenergi, ibland också förbränning av avfall. Vi här på Borgå Energi utnyttjar alla nämnda förutom avfall. Vi producerar heller inte jordvärme, men vår fjärrvärme är en av landets renaste: tack vare våra nya bioanläggningar i Tolkis och i Lovisa är andelen förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen ni nästan 100 procent.

 

Den gröna energins förmåner

Vår gröna el är alltså grön i grunden. Förutom att den är mijlövänligt producerad är den producerad lokalt i Finland i våra egna kraftverk. Vår energiproduktion sysselsätter direkt och indirekt mängder av finländare och har en betydande inverkan på landets självförsörjningsgrad. Alla dessa är kriteria, som tas i betraktande då grönheten evalueras.

EKOenergi

Vi producerar och säljer också EKOenergi, den allra grönaste el som finns på marknaden. EKOenergi-märket är det enda internationella systemet för sertifiering av grön el. Märket utses endast till den el som fyller de allra striktaste hållbarhetskraven. I Finland övervakas systemet av Finlands Naturskyddsförbund.

Läs mer här