EKOenergi

Grön, grönare, EKOenergi

All grön el är inte lika grön. All förnybar el är inte automatiskt lika hållbart producerad. EKOenergi är det enda internationella miljömärket för el. Den garanterar att konsumenten får genomskinlig och tillförlitlig information om sitt elköp. De som producerar och säljer EKOenergi måste uppfylla strikta miljökrav. I Finland administreras EKOenergi-märket av Finlands Naturskyddsförbund.

En del av den sålda EKOenergins omsättning går via klimat- och miljöfonder till byggandet av ny miljövänlig energiproduktion. Detta är den miljömedvetna kundens enda sätt att försäkra sig om att det gröna valet faktiskt genererar mera sådana energiproduktionsformer, som uppfyller hållbarhetskraven.

ekoenergi

Borgå Energi både producerar och säljer EKOenergi

Vårt biokraftverk i Tolkis i Borgå är vår primära EKOenergi-produktionsanläggning. Vi producerar EKOenergi också i sol- och vindparken i Mäkelänkangas i Fredrikshamn samt i våra andelskraftverk på andra orter i Finland.

För samprodutkionen av värme och el i Tolkis används lokalt skogsflis. För ändamålet fälls inga träd, utan man använder bara de delar som inte duger till annat. Då fliset har bränts, returneras askan tillbaka ut i skogen i form av gödsel. Detta kallas för sluten cirkulation.

I Finlands största jordmonterade solkraftverk i Fredrikshamn finns 2772 solpaneler. Anläggningen producerar över 650 000 kWh el epr år, vilket motsvarar det årliga energibehovet av 300 höghuslägenheter. Borgå Energi hyr både solkrafts- och vindkraftsandelar med fast månadsavgift till sina kunder.

Protect Our Winters -kampanjen

Läs mer