Borgå Elnät Ab

Vi ser till att du får hem din el.

Vi äger och underhåller elnät, ställverk och transformatorer. Vi bygger ut och förstärker vid behov vårt elnät och säkerställer din eltillgång. Vi arbetar hela tiden för en allt bättre elförsörjningstrygghet. Om problem uppstår är vår driftspersonal alltid redo att vidta nödvändiga åtgärder. På det här sättet har vi kunnat upprätthålla en god leveranssäkerhet i vårt elnät.

Borgå Elnät Ab svarar på sitt eget verksamhetsområde för utvecklandet av elnätet. Företagets uppgift är, inom ramen för myndighetskrav och kundbelåtenheten, att upprätthålla och utveckla elnätet enligt ikraftvarande standarder och förordningar. Vi överför elenergin till ditt hem, mäter din elförbrukning, står för elnätets kontroll och ansvarar för elnätets underhåll.

Till bolagets elnät, som totalt omfattar 3 500 km, finns ca 34 600 kunder anslutna. Genom att beställa en anslutning får du elen till ditt nya hem, din fritidsbostad eller ditt företag.

Borgå Elnät erbjuder också ett helhetskoncept för väg- och gatubelysningen åt Borgå stad och Borgnäs kommun. Verksamheten omfattar utomhusbelysningens planering, byggnation, underhåll och energileverans.

Vårt mål är att öka på vår jordkabelgrad till 60 % fram till år 2028.

Faktaruta

 • Bolaget grundades 1.1.1995
 • Personal 12
 • Kunder ca 34 800
 • Omsättning ca 16,5 milj. €
 • Nätaffärsverksamhet 15 milj. €
 • Väg- och gatubelysningsverksamhet 1,5 milj. €
 • Verksamhetsområde Borgå, södra Borgnäs, västra Lovisa
 • Nätets längd 3500 km
 • Nätets återanskaffningsvärde 150 milj. €
 • Nätets nuvärde 75 milj. €
 • Investeringar 6-7 milj. €/år
 • Vi samarbetar mm. med Nylands Nätbyggnad Ab (NNB)