Elanslutningar

På denna sida hittar du info som har att göra med att beställa ny elanslutning, om att göra ändringar i existerande anslutning och om hurdana elärenden byggaren bör beakta.