Ny elanslutning

Vad behövs en elanslutning till?

Du behöver en elanslutning för att få tillgång till el. Anslutningen ger dig rätt att ansluta dig till elnätet, el till tomtgränsen och en grund för elavtal. Dessutom behöver du en mätarcentral och en anslutningskabel, vilka du beställer av valfri elentreprenör.

Innan du beställer anslutning

Red ut det kommande effektbehovet och gör en uppskattning av din kommande förbrukning för att välja rätt mätmetod.

Anslutningsavtal

Med elanslutning avses kundens rätt att ansluta sig till Borgå Elnät Ab:s distributionsnät. Anslutningsavtalet görs alltid skriftligen. I avtalet nämns anslutningens storlek, var den finns, dess storlek och giltighetstid. Anslutningsavgiften framgår ur vår prislista. När avtalet är undertecknat bygger vi ut distributionsnätet till den på förhand överenskomna platsen.

Beställ anslutning här

Information

Förnamn *

Efternamn *

Faktureringsaddress *

Postnummer *

Ort *

Telefon *

Epost

Information på anslutningen

Nummer på tomt eller fastighet

Gatuaddress

Postnummer *

Ort *

Storlek på anslutning *

Elprodukt *

Önskat anslutningsdatum

Tilläggsuppgifter

Bilagor (jpg, jpeg, png, dwg, pdf, dxg, doc, xls)