Borgå Elnät

Verkställande direktör, Borgå Elnät Ab

Magnus Nylander 040 768 2368

Driftschef
Mikael Hämäläinen
050 433 9030

Planeringschef
Kari Janhunen
0400 486 909

Nät- och gatubelysningsplanerare
Rasmus Lindqvist
050 368 5384

Nätplanerare
Michael Lillandt
050 342 7488

Nätplanerare
Peter Loman
050 433 9034

Nätplanerare
Olli Vaniala
040 653 5445

Kundrelationschef
Tomas Nordström
0400 154 111

Teknisk försäljare /elanslutningar och mikroproduktion
Berndt Hjelt
040 672 1460

Byggchef
Rolf Malmberg
0400 715 580

Projekt- och arbetsplatsansvarig,
gatubelysningsärenden
Kristian Englund
044 723 3280

Elnätets felanmälningsnummer 020 690 144

Feltjänst

Kundservice