Tillsammans producerar vi världens renaste energi

Solenergiräknare

Producera tilläggsel enkelt och ekologiskt hem och till stugan. Gör ett test och ta reda på hurdant solelsystem passar just dig.

Gör testet

Ta vara på dina takkvadrater, börja producera din egen solel!

Nu är det enklare än någonsin att bli solelproducent. Via oss får du allt från beställning till finansiering av ett pålitligt solenergisystem, som är dimensionerat enligt dina specifika behov.

För montering, service och tekniskt stöd står Borgå Energis auktoriserade samarbetspartner Playgreen Finland Ab, som är ett av Finlands äldsta och mest erfarna leverantörer av solenergisystem.

Med solpaneler minskar du både på din elräkning och på ditt ekologiska fotspår. Panelerna producerar elektricitet åt alla hushållsapparater, och om du producerar mer än du förbrukar, köper vi tillbaka den el som blir över.

Fördelar med ett högklassigt solelsystem

rätt dimensionering

prisvärt

 

finansieringstjänst

påvisad kvalitet

lokalt tekniskt stöd

bekymmersfri all inclusive -installation

möjlighet att bifoga tilläggslösningar

service på ditt modersmål

Kom ihåg att utnyttja din rätt till hushållsavdrag! Via oss får du också bekymmersfri energifinansiering med fast ränta och månadsrater upp till sju år.

Tag kontakt för en skräddarsydd plan just för dina behov! Ring tfn 019 661 4230 eller fyll i blanketten:

Namn/Företag *

Kontaktperson (för företag)

Adress

Ort

Epostadress *

Telefonnummer *

Nuvarande uppvärmningssätt

Byggnaden är

egnahemshusradhushöghusfritidshusfristående hus/parhusföretagsfastighetannan fastighet