Tillsammans producerar vi världens renaste energi

Solenergiräknare

Producera tilläggsel enkelt och ekologiskt hem och till stugan. Gör ett test och ta reda på hurdant solelsystem passar just dig.

Gör testet

Ta vara på dina takkvadrater, börja producera din egen solel!

Nu är det enklare än någonsin att bli solelproducent.

Med solpaneler minskar du både på din elräkning och på ditt ekologiska fotspår. Panelerna producerar elektricitet åt alla hushållsapparater, och om du producerar mer än du förbrukar, köper vi tillbaka den el som blir över.

Fördelar med ett högklassigt solelsystem

rätt dimensionering

prisvärt

 

finansieringstjänst

påvisad kvalitet

lokalt tekniskt stöd

bekymmersfri all inclusive -installation

möjlighet att bifoga tilläggslösningar

service på ditt modersmål