Mikroproduktion

Har du solpaneler eller ett eget litet vindkraftverk?

Ifall du är vår elförsäljningskund kan du sälja oss den energi som du själv producerar och inte använder.

Du kan sälja din överskottsel till oss ifall

  1. du har ett ikraftvarande nättjänstavtal för produktion och (beroende på produktionens storlek och anslutningspunkt) ett anslutningsavtal för produktion med den lokala distributionsnätsinnehavaren. Pientuotannon yleistietolomake.doc
  2. du har ett ikraftvarande elförsäljningsavtal med Borgå Energi. Med detta avtal kan du köpa el av oss när din egen mikroproduktion inte räcker till för att täcka din förbrukning.
  3. du har ett ikraftvarande avtal med Borgå Energi om att sälja överskotts elen av din mikroproduktion till oss.
  4. du är en nettoförbrukare av el, på årsnivå är den andel el du köper av Borgå Energi större än den du säljer till oss.
  5. det är fråga om ett hushåll eller ett företag, där förbrukningsplatsens huvudsäkring är max 3x63A.
  6. din mikroproduktion är förnybar energi, såsom sol- eller vindkraft.
  7. förbrukningsplatsen bör ha en fjärravläsbar mätare som registrerar elenergin med en timmes noggrannhet och dubbelriktat d.v.s. att den mäter skilt den energi som tas från nätet och den som matas in i nätet. Den lokala distributionsnätsinnehavaren måste kunna leverera till Borgå Energi uppgifter på, hur mycket energi som matats in i nätet med en timmes noggrannhet.

OBS! Av säkerhetsskäl måste det alltid informeras oss om eventuell egen produktion!

Borgå Energi gottgör för mikroproduktion:
Finlands prisområdes månads medel-spotpris minskad med provisionen 0,3 c/kWh (moms 0%)

Obs! De produktionsanläggningar som är över 100 kVA måste betala elskatt. (Läs mera: www.tulli.com )

Information (på finska):

Opas sähkön pientuottajalle (Motiva)

Vi svarar på frågor angående mikroproduktion:

Mikael Hämäläinen

Driftschef
050 433 9030

Berndt Hjelt

Anslutningar
040 672 1460

Markus Weckström

Försäljningschef – företagskunder
0400 713 353