Ta vara på dina takkvadrater

Börja producera världens renaste solel!

Räkna ut solenergipotentialet för din byggnad

Bli solelproducent. Gör testet och ta reda på hur du bäst kunde producera din egen tilläggsel med solpaneler.

Tag kontakt

Tag kontakt för en skräddarsydd plan just för dina behov! Fyll i blanketten.

 

Namn/Företag *

Kontaktperson (för företag)

Adress

Ort

Epostadress *

Telefonnummer *

Nuvarande uppvärmningssätt

Byggnaden är

egnahemshusradhushöghusfritidshusfristående hus/parhusföretagsfastighetannan fastighet