Ta vara på dina takkvadrater

Börja producera världens renaste solel!

Räkna ut solenergipotentialet för din byggnad

Bli solelproducent. Gör testet och ta reda på hur du bäst kunde producera din egen tilläggsel med solpaneler.