Fjärrvärmeanslutning

Anslut dig till fjärrvärmenätet

Borgå Energi har fjärrvärmeverksamhet i Borgå och Lovisa. Att ansluta sig till fjärrvärmenätet är som regel möjligt för fastigheter, som ligger intill nätet. Nätet utvidgas också fortlöpande till nya områden, varvid möjligheterna att ansluta sig till fjärrvärmenätet är beroende av efterfrågan. Både nybyggen och fastigheter, som byter uppvärmningssätt, kan anslutas. Med kunden uppgörs ett avtal om anslutning till fjärrvärmenätet och leverans av värme.

Ta reda på dina möjligheter att skaffa en fjärrvärmeanslutning genom att ringa oss, tfn 019 661 411 eller genom att e-posta på adressen kaukolampo@pbe.fi. Om du så önskar kan du också få en preliminär kostnadskalkyl.