Fjärrvärmeanslutning

Anslut dig till fjärrvärmenätet

Borgå Energi har fjärrvärmeverksamhet i Borgå och Lovisa. Att ansluta sig till fjärrvärmenätet är som regel möjligt för fastigheter, som ligger intill nätet. Nätet utvidgas också fortlöpande till nya områden, varvid möjligheterna att ansluta sig till fjärrvärmenätet är beroende av efterfrågan. Både nybyggen och fastigheter, som byter uppvärmningssätt, kan anslutas. Med kunden uppgörs ett avtal om anslutning till fjärrvärmenätet och leverans av värme.

Ta reda på dina möjligheter att skaffa en fjärrvärmeanslutning genom att ringa vår fjärrvärmeförsäljare Kjell Rosenqvist, tfn 050 433 9033 eller genom att e-posta honom på adressen kjell.rosenqvist@pbe.fi. Om du så önskar kan du också få en preliminär kostnadskalkyl.