Fjärrvärmes kontaktuppgifter

Fjärrvärme och naturgas

Chef, värme och produktion
Ari Raunio 050 467 6840

Försäljning av fjärrvärme och naturgas
Kjell Rosenqvist 050 433 9033

Fakturering, fjärrvärme
Margaret Danielsson 044 723 3254

Fjärrvärmeplanerare
Max Backman 040 526 5153

Fjärrvärmeplanerare
Oskar Tillander 040 653 3311

Produktion

Chef, värme och produktion
Ari Raunio 050 467 6840

Automationsmästare
Marko Heikkilä 050 405 7205

Övermaskinmästare
Dick Grönqvist 0400 679 269

Driftmästare
Kaj Kulju 044 723 3264

Produktionsingenjör
Peter Tallberg 0500 718 269

Värmenätets felanmälningsnummer är 040 833 8694