Naturgasanslutning

Anslutning till naturgasnätet

Att ansluta sig till naturgasnätet är som regel möjligt för fastigheter, som ligger intill naturgasledningen. Naturgasnätet började byggas från Harabacka till Stadshagen i oktober 2002. Ledningen går från kraftverket i Harabacka till Hattula och därifrån längs kraftlinjen till vårt värmeverk vid Typografvägen.

Med kunden uppgörs ett avtal om anslutning till naturgasnätet och leverans av gas.

Ta reda på dina anslutningsmöjligheter genom att ringa vår naturgasförsäljare Kjell Rosenqvist, tfn 050 433 9033 eller genom att e-posta honom på adressen kjell.rosenqvist@porvoonenergia.fi. Om du så önskar kan du också få en preliminär kostnadskalkyl.