Borgå Elnät Ab

Borgå Elnät Ab ansvarar för utvecklandet av elnätet på sitt område. Bolagets uppgift är, inom ramen för myndighetskrav och kundbelåtenheten, att uppräthålla och utveckla elnät i enlighet med aktuella standarder och förordningar. Vi överför elenergin till ditt hem, mäter din elförbrukning, står för elnätets kontroll och ansvarar för elnätets underhåll. Hos oss arbetar 36 personer. Bolaget började sin verksamhet 1.11.1995.

Elnätet

Ungefär 36 000 kunder är anslutna till bolagets elnät, som är 3 700 km långt. Genom att beställa en elanslutning får du tillgång till el till ditt nya hem, ditt fritidshus eller ditt företag.

Gatubelysning

Borgå Elnät Ab erbjuder också ett helhetskoncept för väg- och gatubelysningen åt Borgå stad och Borgnäs kommun. Verksamheten omfattar utomhusbelysningens planering, byggnation, underhåll och energileverans.

Borgå Elnät Ab levererar elen hem till dig.