Porvoon Energia Oy
Borgå Energi Ab

Grön energi från Borgå

Borgå är en rätt så liten stad. Borgå Energi är heller inte någon jätte bland elbolag, men trots det har vi åstadkommit något exceptionellt. Vi har uppfyllt EU:s energiproduktions- och klimatkrav för år 2050 redan nu, årtionden i förväg.

Då vårt bolag grundades år 1900 såg världen väldigt annorlunda ut. Utsläppsfritt var inte något man pratade om. Nu då största delen av världens skadliga växthusgaser föds just av energiproduktion och energianvändning, vill vi göra vårt yttersta för att lämna ett möjligast synligt ekologiskt handavtryck. Med andra ord vill vi producera sådana energilösningar, som gör det möjligt både för borgåborna och resten av finländarna att dra sitt strå till stacken och minska på utsläppen.

Att vara ett steg före är vår grej. Det är inte alltid helt enkelt att vara den som banar väg för nya lösningar, men idag är vi stolta över vår gröna själ. All el vi säljer är koldioxidfri och all fjärrvärme vi producerar är nästan 100 % förnybar.

Verksamhetsåret 2020

Omsättning, miljoner € 68
Ökning av omsättningen, %  -5,7
Investeringar, miljoner € 20,3
Investeringar, % av omsättningen 29,8
Rörelsevinst, miljoner € 29,4
Driftsbidrag, % 58,2
Avkastning på eget kapital, % 42,2
Avkastning på investerat kapital, % 19,2
Soliditet, % 37,6
Likviditet (Quick ratio) 1,9
Elöverföring, GWh 482
Värmeförsäljning, GWh 274
Elkunder, st 36 200
Värmekunder, st 2 000
Personal (vid årets slut) 71

Ett energiföretag som utvecklas

Borgå Energi -bolagen består av två: moderbolaget Borgå Energi Ab svarar för produktionen av värme och el, för distributionen av värme, för försäljningen av el samt för administration. Borgå Elnät Ab har hand om utvecklandet av elnätet. Tillsammans är vi på Borgå Energi ungefär 70.