Elfakturering

Vi vill göra elfakturan så klar och lättläst för kunderna som möjligt, med elenergi- och elöverföringspriser samt elskatten angivna skilt för sig. Bekanta dig med nedanstående infopaket om vår elfakturering.

Vår elfaktura förnyades den 1.6.2018

Vi förnyade utseendet på våra fakturor den 1.6.2018. Den största enskilda förändringen är att den traditionella bankgirodelen faller bort. I fortsättningen hittar du alla uppgifter som rör betalningen på den nedre delen av fakturan. Observera också att vårt kontonummer har förändrats. Av den anledningen ber vi dig alltid att betala utgående från de uppgifter som finns på den senaste fakturan.

Betalning av fakturan

Du får din faktura från Borgå Energi endera som en miljövänlig e-faktura, för företag som nätfaktura, via posten som pappersfaktura eller som direktdebitering – enligt hur du själv väljer.

 • E-fakuran underlättar vardagen och är ett säkert och tidsenligt sätt att betala fakturor på. E-fakturan är dessutom ett miljövänligt alternativ som sparar papper. Underst på denna sida hittar du instruktioner för hur du tar e-faktura i bruk.
 • Företagskundens nätfaktura tas i bruk genom att du meddelar ditt företags nätfakturauppgifter till vår kundtjänst.
 • Pappersfaktura – använd alltid referensnummer då du betalar
 • Direktdebitering passar åt kunder som inte har tillgång till nätbank. Du kan avtala med din egen bank om att ta i bruk direktdebitering.

Fakturans förfallodag är 14 dagar efter fakturans datering och baserar sig på mätarställningen, det vill säga den verkliga förbrukningen.

Hur ofta du får din faktura grundar sig i huvudsak på årsförbrukningen:

 • Om elförbrukningen är över 9000 kWh, kommer räkningen månatligen.
 • Om elförbrukningen är under 9000 kWh, kommer räkningen varannan månad eller varje månad.

Något att fråga om fakturan?

Ta kontakt med vår samarbetspartner Ropo Capital ifall du behöver råd angående betalningen av fakturan eller om du behöver längre betalningstid.

 • tel. (09) 2315 0468 (lna/msa) vardagar kl 8-20 och lö kl 10-15
 • porvoonenergia(a)ropocapital.fi

Ifall betalningen är försenad skickar vi en påminnelse ca 14 dagar efter det ursprungliga förfallodatumet. Kostnader till följd av förseningen sätts till på  följande faktura.

I frågor som gäller innehållet i fakturan, såsom avtals- och förbrukningsuppgifter kan du vända dig till kundbetjäningen på Borgå Energi.

Spara på miljön och välj e-faktura

Det är lätt att betala e-fakturor i nätbanken. Du gör också naturen en tjänst genom att ha elektronisk faktura istället för pappersfaktura. Det är en fördel för dig att alla betalningsuppgifter är färdigt på e-fakturan, du behöver enbart godkänna fakturan i din nätbank.

Såhär kommer du igång med e-faktura:

 1. Logga in i din nätbankstjänst och välj ”E-faktura”, ”E-faktura-avtal” eller ”Gör e-faktura-avtal”
 2. Sök upp Borgå Energi som faktureringstjänst och observera att du väljer rätt mottagare.
 3. Fyll i de uppgifter som begärs. Referensnumret fungerar som fakturans identifikationsuppgift.

Då vi fått meddelande från nätbanken att du tagit i bruk e-fakturatjänsten, upphör pappersfakturan att komma till dig och registreras istället direkt i din nätbank. Du får ännu följande faktura som pappersfaktura ifall vi inte hunnit få meddelandet från din nätbank innan följande fakturering sker. I så fall får du ännu följande faktura som pappersfaktura.

Faktureringsrytmen ändras också och är i fortsättningen följande:

 • Om Er elförbrukning är större än 9 000 kWh/år, kommer räkningen månatligen.
 • Om Er elförbrukning är 2 000 – 9 000 kWh/år kommer räkningen varannan månad.
 • Om Er elförbrukning är mindre än 2 000 kWh/år kommer räkningen kvartalsvis.