Info för byggaren och den som vill ha anslutning

För byggaren och den som vill ha anslutning

 • Kontakta Borgå Energi redan under planeringsskedet
  Du försäkrar Dig om att elförsörjningen fungerar då du behöver och vet vad den kommer att kosta. Du får information om fjärrvärme och dess tillgänglighet. Vi hjälper och ger råd i allt som berör el- och fjärrvärmeärenden.
 • Kartlägg elbehov och uppvärmningssystem
  Inverkar på boendekomfort och kostnaderna nu och framöver.
 • Gör en el- och VVS-plan
  Väl planerat är till hälften gjort.
 • Gör elanslutningsavtal
  Avtal om leverans av elanslutningen.
 • Gör elavtal
  Avtal om leverans av elektricitet.
 • Elförsörjning under byggtiden
  Elen under byggtiden levereras via en tillfällig elcentral eller via den slutliga mätarcentralen.
 • Gör fjärrvärmeavtal, om fjärrvärme är tillgängligt
  Fjärrvärmeavtal gäller både anslutning och leverans. Avtalet görs då byggnadslovet har godkänts och byggningstidtabellen är känd.
 • Be om offerter och välj elentreprenör
  Elarbeten kräver installationsrättigheter. Kontrollera att elentreprenören har rätt att utföra ifrågavarande jobb.
 • Be om offerter och välj värme-entreprenör
  Fjärrvärmearbeten kräver installationsrättigheter. Kontrollera att värme-entreprenören har rätt att utföra ifrågavarande jobb.
 • Kontrollera att det inte finns underjordiska ledingar där du bygger
 • Kom ihåg jordningselektroden
 • Fordra driftsbesiktning och handledning
  Använd alla el- och fjärrvärmeapparater tryggt och rätt.
 • Arkivera alla bruksanvisningar, protokoll och ritningar omsorgsfullt
  Behövs vid underhåll och reparationer.

Anslutning till fjärrvärmenätet

Borgå Energi har fjärrvärmeverksamhet i Borgå och Lovisa. Att ansluta sig till fjärrvärmenätet är som regel möjligt för fastigheter, som ligger intill nätet.

Nätet utvidgas också fortlöpande till nya områden, varvid möjligheterna att ansluta sig till fjärrvärmenätet är beroende av efterfrågan. Både nybyggen och fastigheter, som byter uppvärmningssätt, kan anslutas.

Med kunden uppgörs ett avtal om anslutning till fjärrvärmenätet och leverans av värme.

Så använder du fjärrvärme

Tag kontakt

Ta reda på dina aslutningsmöjligheter eller be om ett preliminärt pris genom att ringa åt fjärrvärmeförsäljare Kjell Rosenqvist tfn 050 433 9033 eller genom att skicka epost till adressen fornamn.efternamn@porvoonenergia.fi.