Vad göra vid elavbrott

Om lamporna och TV:n plötsligt slocknar, så kan det vara fråga om fel på apparaten, elavbrott eller störning i det egna hemmets elnät.

  • Kontrollera först om lamporna tänds i andra rum och om andra elektriska anordningar fungerar.
  • Kontrollera från säkringspanelen att säkringarna är hela. Byt vid behov säkring eller återaktivera automatsäkringar som har slagit av.
  • Om hela bostaden är mörk och inga apparater fungerar, kan det vara att huvudsäkringen har gått. Byt ut huvudsäkringen.
  • Titta efter om grannarna har ström. I regel hör bostäder, hus och gator i närheten till samma elnät. Om det är mörkt också i omgivningen, är det fråga om ett avbrott på ett större område än det egna hemmet. Felet är sannolikt större och våra dejourer har fått en automatisk anmälan om avbrottet. I fråga om omfattande störningar hoppas vi på måttligt antal kontakter, så att den som har upptäckt vad felet kan bero också når dejouren med sitt samtal. Du kan också i realtid följa med nätets situation från vår avbrottskarta.

Det är lika bra att stänga av elapparaterna i hemmet när avbrottet börjat. De fungerar ändå inte så länge avbrottet varar. Koppla inte, på en gång på alla igen när strömmen kommit tillbaka, en plötslig belastningstopp kan förorsaka ett nytt avbrott.

Stäng för säkerhets skull tvättmaskinskranen. Öppna inte frysen, maten hålls fryst i flera timmar. Stäng dörrar och fönster om det är kallt ute och använd vid behov eldstaden om en sådan finns. Ring 112 om du känner till en akut fara.

Börja under inga omständigheter på egen hand till exempel såga av ett träd, som fallit på elledningarna, utan ring vårt felanmälningsnummer 020 690 144. Kontrollera efter stormen också situationen på ditt fritidsviste. Eventuella fel i stugor, som står tomma på vintern, upptäcks oftast först på sommaren.

 

Nollfel

Om elapparater i hemmet inte fungerar, som de skall efter elavbrottet, eller om belysningen är starkare eller svagare än normalt, kan det bero på att nolledningen gått av. Det här leder i vissa elapparater till över- eller underspänning. Följden kan vara skador på apparaterna och i värsta fall livsfara. Om du misstänker ett nollfel skall du kontakta vårt felanmälningsnummer 020 690 144 omedelbart.

Nollfel är vanliga i gamla fastigheter och i samband med omfattande stormar. Du kan också göra felanmälan elektroniskt med länken undertill.

Gör felanmälan här

Allmän info om störningar i eldistributionen

Energiindustrins webbplats innehåller information om störningar i eldistributionen, tips och anvisningar för hur man kan förbereda sig och information om effekterna av långa strömavbrott

Till energia.fi -sidan (informationen finns bara på finska)

Avbrottsvakt

Beställ avgiftsfri avbrottsinfo till din mobiltelefon. Textmeddelandetjänsten ger information om strömavbrott kl. 07-22. Vi sänder info om avbrottets orsak och hur länge avbrottet varar. Du får tillgång till tjänsten här.

Läs mer om AVBROTTSVAKTEN