Elektroniska tjänster

Privatkunder

Online -tjänsten

Registrera dig i den nya Online-tjänsten. Du kan kolla din konsumtionsinformation, skicka en flyttanmälan, se dina fakturor och uppdatera din information. Du ser också fjärrvärmeförbrukningen.

Gå till Online-tjänsten

 

Avtal

Mer information om avtal och anslutningar

Avtal och anslutningar

Du kan göra ett nytt elavtal i Min Energi -tjänster

Gör ett nytt elavtal

Om du vill ångra ditt elavtal kan du göra det här

Annulera avtalet

Du kan beställa en elanslutningen för ditt hus, sommarstuga eller annan byggnad här

Beställ en elanslutning

Företagskunder

Min Energi -förbrukning