Elektroniska tjänster

Privatkunder

Min Energi -tjänster

Genom att logga in på Min Energi -tjänster kan du kolla din konsumtionsinformation, skicka en flyttanmälan, se dina fakturor och uppdatera din information.

Gå till Min Energi

I fjärrvärmetjänster kan du kolla konsumptionsinformation samt ta hand om fakturerings- och avtalsärenden.

Gå till fjärrvärmetjänster

Avtal

Du kan göra ett nytt elavtal i Min Energi -tjänster

Gör ett nytt elavtal

Om du vill ångra ditt elavtal kan du göra det här

Annulera avtalet

Du kan beställa en elanslutningen för ditt hus, sommarstuga eller annan byggnad här

Beställ en elanslutning

Företagskunder

Min Energi -förbrukning