Nyckeltal

Verksamhetsåret 2018

Omsättning, miljoner € 70,6
Ökning av omsättningen, %  5,2
Investeringar, miljoner € 17,5
Investeringar, % av omsättningen 24,8
Rörelsevinst, miljoner € 5,7
Driftsbidrag, % 21,8
Avkastning på eget kapital, % 8,7
Avkastning på investerat kapital, % 4,0
Soliditet, % 26,8
Likviditet (Quick ratio) 0,9
Elöverföring, GWh 1017
Värmeförsäljning, GWh 320
Elkunder, st 35 726*
Värmekunder, st 2197
Personal (vid årets slut) 70