Nyckeltal

Verksamhetsåret 2019

Omsättning, miljoner € 72,1
Ökning av omsättningen, %  2,1
Investeringar, miljoner € 14,0
Investeringar, % av omsättningen 19,4
Rörelsevinst, miljoner € 7,1
Driftsbidrag, % 23,8
Avkastning på eget kapital, % 12,1
Avkastning på investerat kapital, % 5,0
Soliditet, % 28,7
Likviditet (Quick ratio) 0,9
Elöverföring, GWh 1 920
Värmeförsäljning, GWh 322
Elkunder, st 36 300
Värmekunder, st 2 249
Personal (vid årets slut) 70