Nyckeltal

Verksamhetsåret 2017

Omsättning, miljoner € 67,1
Ökning av omsättningen, %  3,4
Investeringar, miljoner € 13,3
Investeringar, % av omsättningen 19,8
Rörelsevinst, miljoner € 5,8
Driftsbidrag, % 22,4
Avkastning på eget kapital, % 10,6
Avkastning på investerat kapital, % 4,9
Soliditet, % 27,5
Likviditet (Quick ratio) 0,8
Elöverföring, GWh 437
Värmeförsäljning, GWh 317
Elkunder, st 35 119*
Värmekunder, st 2146
Personal (vid årets slut) 70