Anslutningspriser

Räkna ut anslutningsavgiften för din fastighet med räknaren.

För industri och andra byggnader räknas anslutningsavgiften utgående från värmeeffektsplaneringen.

Volym (m³)

Anslutningseffekt (Kw)

Anslutningsavgift