Vi samarbetar

Solpaneler med flera års erfarenhet: Playgreen Finland Ab

Borgå Energis partnerbolag Playgreen Finland Ab, som är ett av de äldsta och mest erfarna solpanelbolagen i landet, ansvarar för monteringen av solpanelerna. Solpanelsystemen av hög kvalitet levereras all inclusive – allt från beställning till tekniskt stöd och finansieringstjänst ingår. Läs mer!

LED-belysning och energiinbesparingar för företag: Belled Ab

Belled Ab skräddarsyr LED-belysningssystem för företag. LED-lampor sparar el och således också på miljön. Lokala experter sköter montering och service av lamporna, som representerar internationellt kända märken. På så sätt garanterar Belled hög kvalitet och snabb leverans. Läs mer!

El åt elbilsförare: Liikennevirta Oy

Elbilarnas laddningsnät växer till att omfatta hemmen, arbetsplatserna, stugorna – överallt där vi rör oss med bil. Liikennevirta Oy erbjuder laddningstjänster åt alla och överallt. Med Finlands bredaste laddningsnät för elbilar är bolaget landets marknadsledare. Bolaget har grundats av 18 elbolag. Läs mer!

One stop shop för elarbeten: Nylands Nätbyggnad Ab

Nylands Nätbyggnad Ab (NNB) betjänar kunder av alla storlekar från energibolag till privatkunder i alla eljobb. Bolaget har specialiserat sig på byggnad och underhåll av elnät, men fixar också bland annat  utomhusbelysning, tranformatorer, kabeljobb och annan elapparatur. Läs mer!